T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
  GEMİ GEÇİŞ BİLDİRİMİ 1/2
   
  Bu Form geminin aşağıdaki koordinatlar arasından geçecek olması durumunda doldurulacaktır. Kızıldeniz ile Basra ve Umman Körfezlerinden çıkış yapan gemiler için Kızıldeniz'de Süveyş Kanal Girişi, Basra Körfezi'nde 23 Kuzey enlemi veya 78 Doğu Boylamı ila 15 Güney enlemi arasında kalan Hint Okyanusu suları.

Please complete this form if you are transiting between coordinates (Bound by Suez entry, 23N(Gulf of Oman), 78E, 15S)
   
 


   
  Personel (tayfa) listesi dosyası :      
  Gemi özellikleri dosyası :