T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi

Son zamanlarda Aden Körfezi/Somali kıyılarında artış gösteren deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgili olarak; söz konusu deniz alanından geçiş yapacak olan gemilerin geçiş bilgilerinin bölgede görev yapan askeri gemilere bildirilmesinin kolaylaştırılması, gemilere imkân ve kabiliyetler elverdikçe koruma hizmetinin sağlanabilmesi, Bakanlığımız tarafından yayımlanan duyuruların ve gerek ulusal ve gerekse de uluslararası organizasyonlar tarafından yayımlanan ve rehber niteliğinde olan bilgi ve belgelerin gemi kaptanlarına, donatanlarına ve acentelerine daha hızlı ve etkin bir şekilde duyurulabilmesi amacıyla Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.  

Sistem, Gemi Geçiş Bildirimi, Duyurular, Rehber ve İstatistikler bölümlerinden oluşmaktadır. Gemi Geçiş Bildirimi için belirlenen sınırlar, Süveyş Kanal Girişi, Basra ve Umman Körfezlerinden çıkış yapan gemiler için 23° 00’ Kuzey enlemi ile Hint Okyanusu’nda 15° 00’ Güney enlemi ve 78° 00’ Doğu boylamı arasında kalan deniz alanıdır. Bildirimde yer alan UVZ(ETA)/UKZ(ETD), geçiş yapacak olan geminin belirlenen sınırlar içerisine giriş/çıkış yapacağı mevkilerin Bakanlığımız ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından bilinmesini sağlayacaktır.

Söz konusu sistemin verimli kullanılabilmesini teminen, gemi kaptanları/donatanları/ acentelerinin, bölgeden geçiş yapacak olan gemiye ilişkin verileri mümkün olduğunca evvel(96 saat ve daha öncesi) sisteme girmeleri gerekmektedir.  

Duyurular bölümünde, Bakanlığımız ve ilgili kurum/kuruluşların görüşleri doğrultusunda denizcilik sektörüne duyurulması uygun görülen bildirimler yer almakta olup, bölüm devamlı güncel tutulacaktır.  

Rehber bölümünde, gerek ulusal ve gerekse de uluslararası organizasyonlar tarafından, bölgede seyredecek olan gemi kaptanlarının almaları tavsiye edilen önlemler ve acil durum iletişim detayları gibi bilgileri içeren rehber niteliğindeki belgeler yayımlanmakta olup bölüm devamlı güncel tutulacaktır.

Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi’nde yer alan“Gemi Geçiş Bildirim Formu”nun doldurulmasına ilişkin rehber, yine aynı sayfada yer alan “kullanıcı rehberi bağlantısı” ile verilmiştir. Bu rehberin Türkçe çevirisi http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/DTGM/tr/Kitaplar/20130531_122717_64032_1_64480.pdf linkinde almaktadır.  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin deniz haydutluğuna ilişkin 2008 yılı içinde aldığı kararlara istinaden Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu/silahlı soygun ile mücadele etmek üzere görevlendirilmesi maksadıyla TBMM tarafından 10 Şubat 2009 tarihli ve 934 sayılı karar alınmıştır. Söz konusu TBMM kararına istinaden 10 Şubat 2015 tarihinden itibaren görevlendirmenin bir yıl süreyle uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Söz konusu tezkere kapsamında TCG GEMLİK (F-492) fırkateyni, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu/silahlı soygun ile mücadele etmek maksadıyla 07 Ağustos 2015-02 Ocak 2016 tarihleri arasında bölgede bulunmakta ve Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) emrinde görev yapmaktadır. CTF-151 Görev Kuvveti’ne 27 Ağustos-21 Aralık 2015 tarihleri arasında bir Türk Amiral tarafından komuta edilmektedir.

TCG GEMLİK (F-492) fırkateyninin irtibat bilgileri aşağıda sunulmuştur.

X-BAND UYDU TELEFONU : 0905648853314

KU/C-BAND UYDU TELEFONU : 003908118921572

INMARSAT UYDU TELEFONU : 00870764864586

FAKS : 00870764864586

E-POSTA : tcg.gemlik@dzkk.tsk.tr