T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      a) Dz.K.K.’nın 11/03/2013 tarihli ve 3700-507-13/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş./33122 sayılı yazısı.

            b) Dz.K.K.’nın 15/03/2013 tarihli ve 3700-542-13/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş./35545 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) yazıda, Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde Somalili deniz haydutları tarafından yapılan saldırılar neticesinde el konulan ticaret gemilerinden iki gemi hariç diğerleri için fidye anlaşmalarının tamamlandığı ve bahse konu gemilerin bırakıldığı bildirilmektedir.


İlgi (b) yazıda ise, 14 Mart 2013 tarihinde Aden Körfezi’nde 1346N-05112E, 1314N-05112E ve 1338N-05048E mevkileri civarında, ticari gemilere yönelik olarak deniz haydutları tarafından saldırılar gerçekleştirildiği ve/veya balıkçı teknelerinin şüpheli faaliyetlerinin rapor edildiği, müteakip dönemde de risk bölgelerinde benzer deniz haydutluğu faaliyetlerinin artarak devam edeceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.


Aynı yazıda devamla, Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde seyir icra edecek ticaret gemilerinin ve operatör firma/şirketlerinin bahse konu gelişmeler hakkında uyarılması, anılan ticaret gemilerinin Uluslararası Güvenlik Koridoru (IRTC)’ ndan geçişlerini askeri konvoylara dahil olarak yapması, “Grup Transit” veya “Müstakil” geçişlerde ise tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) uygulanarak ve TCG GÖKOVA K’lığı (F-496) ile sürekli irtibatta kalınarak geçiş icra edilmesi tavsiye edilmektedir.


Bu itibarla, konuya ilişkin olarak gemi sahiplerinin, işleticilerinin, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.