T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 04/06/2012 tarihli ve 3700-859-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.

         (176579) sayılı yazısı.

        

İlgi yazıyla, Birleşik Görev Kuvveti–151 (CTF-151) bünyesinde deniz haydutluğu ile mücadele görevinin 07 Haziran 2012 tarihinden itibaren TCG GEMLİK (F-492) tarafından deruhte edileceği bildirilmiştir.

 

Bu çerçevede; Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemilerine Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde destek sağlayacak TCG GEMLİK (F-492)’e ait iletişim bilgileri aşağıda olduğu gibidir.

 

INMARSAT telefon                : 00870764864586

INMARSAT belgegeçer          : 00870600946188

E-yazışma adresi                      : geciskoordinasyon@dzkk.tsk.tr

HF Koordinasyon Çevrimi       : 8758 Khz

 

Bu itibarla, bölgeden geçiş icra edecek Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.