T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 03/06/2012 tarihli ve 3700-552-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.

         (764123) sayılı yazısı.

        

İlgi yazıyla, Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) tarafından, deniz haydutlarınca kaçırılan Panama bayraklı ROYAL GRACE(8410407) ve Liberya bayraklı SMYRNI (9493779) isimli gemilerin Commanche/SOMALİ (110 11’K – 0510 08’D) demir yerinden 02 Haziran 2012 tarihinde ayrıldıkları, SYMRNI isimli geminin bir adet skiff yedeklediği bildirilmiştir.

 

Gemiler deniz haydutluğu faaliyetlerinde “Ana Gemi” olarak kullanılabileceğinden bölgeden geçiş icra edecek Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri tarafından, söz konusu gemilere karşı gözcülük/ikaz sistemine azami özen gösterilmesi, tespit edilmesi durumunda gemilere kesinlikle yaklaşılmaması, uzaklaşacak şekilde azami süratle manevra yapılması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.