T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      a) Dz.K.K.’nın 09/04/2012 tarihli ve HRK.3700-87-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş/50486 sayılı yazısı.

            b) Deniz Güvenliği Merkezi (MSCHOA)’nin 16/04/2012 tarihli ve bila sayılı e-posta yazısı.

           

İlgi (a) ve (b) yazılarda; hava ve deniz şartlarının düzelmesi ile birlikte Aden Körfezi ve Somali Havzası’ndaki deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış olacağının değerlendirildiği belirtilerek, bölgeden geçiş icra edecek ticari gemilerin;

  • Koruyucu tedbirleri (BMP-4) uygulamaları ve mutlaka emniyetli bölme (CITADEL) tesis etmelerinin,
  • Bölgedeki Türk savaş gemileri (Bölgede Türk savaş gemisi olmaması durumunda Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezi) ile tahsisli “HF” muhabere çevrimi ve/veya internet (geciskoordinasyon@dzkk.tsk.tr) üzerinden irtibatta kalmalarının,
  • Bölgeden geçiş yapacak gemilerin Deniz Güvenliği Merkezi (Maritime Security Centre Horn Of Africa – MSCHOA) internet sitesi üzerinden kayıt yaptırmalarının,
  • Hormuz Boğazı ve Süyeş kanalınca 10° G ve 078° D koordinatlarıyla sınırlandırılmış olan “Yüksek Riskli Alan” içerisinde seyir yapan gemilerin bir örneğini Koruyucu Tedbirler (BMP-4) Annex B belgesinden elde edebilecekleri “Gemi Pozisyonu Raporlama Formları”nı günlük olarak saat 08:00 itibariyle Birleşik Krallık Deniz Ticareti Organizasyonu (UKMTO)’na e-posta yoluyla göndermelerinin,
  • “Gemi Pozisyonu Raporlama Formları”nın UKMTO@eim.ae e-posta adresine ve herhangi bir fiili yada şüpheli korsanlık eylemlerinin UKMTO@eim.ae yada +971 50 552 3215 no’lu telefona bildirmelerinin,
  • Günlük olarak gönderilen sözkonusu raporların “Yüksek Riskli Alan” içerisinde yer ve durum tespitinin tam olarak yapılabilmesinde çok önemli bir unsur olduğunun,
  • 10 kts altında ilerleme süratine sahip ticaret gemilerinin mutlak surette MSCHOA kaydı esnasında destekli geçiş talebinde bulunmalarının,
  • BMP-4’te belirtilen koruyucu tedbirlerin Uluslararası Tavsiye Edilen Güvenlik Koridoru (IRTC) geçişiyle sınırlı tutulmamasının,

·         Türk bayraklı/Türk bağlantılı ticaret gemilerinin geçişlerini, bölgede görev yapan Türk savaş gemileri ile yapacakları koordine neticesinde güncel konvoy bilgilerine göre Askeri Konvoylarla icra etmelerinin,

·         Seyir uyarı yayını üzerinden yapılan duyuruların yanı sıra, yüksek riskli alan içerisine tahmini giriş tarihinden itibaren başlayıp 72 saat sonrası tahmini çıkış tarihine kadar sürecek zaman zarfında bölgede olabilecek korsanlık eylemleri yada korsanlık karşıtı bilgileri “Gemi Kayıt Formu”nda belirtilen birincil ve ikincil e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilmesinin,

·         Sözkonusu e-postaları almak için postmaster@mschoa.org adresinden otomatik olarak gelen              e-postaların kabul edilebilir olduğundan emin olunmasının 

hayati önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.