T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Ticaret Gemilerinin Bilgilendirilmesi.

İlgi     : a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13/06/2009 tarih ve 157 sayılı yazısı.
             b) 28/05/2009 tarih ve 17683 sayılı yazımız.   

     İlgi (a) yazıda, ülkemizde faaliyet gösteren bir denizcilik işletmesi tarafından 10 Haziran 2009 tarihinde Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezine, Umman açıklarında (18° 42’ Kuzey - 058° 03’ Doğu / Aden Körfezindeki trafik koridorunun 400 deniz mili kuzeydoğusu) Türk bayraklı bir gemiye deniz haydutları tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunun telefonla bildirildiği belirtilmektedir.  

     Yazıda devamla, gemi acentesi ile yapılan görüşme esnasında geminin sürat artırarak sakınma seyri icra etmesinin tavsiye edildiği, diğer taraftan CTF 151 emrinde görevli TCG GİRESUN(F-491) ile irtibata geçilerek saldırıya uğrayan gemiye en yakın askeri gemiler hakkında bilgi alındığı, SNMG-1 emrinde görevli İspanya’ya ait SPS BLAS DE LEZO(F-103) firkateyninin saldırı girişimde bulunulan gemiye 90 deniz mili mesafesinde bulunduğunun öğrenildiği belirtilmektedir.  

     SPS BLAS DE LEZO(F-103)’nun bahse konu gemiye yardımcı olması maksadıyla, CTF 151’e ve TCG GİRESUN(F-491)’a gerekli girişimlerde bulunmaları direktiflerinin verildiği, eş zamanlı olarak NORTHWOOD Deniz Unsur Komutanlığı’nın(CC MAR NORTHWOOD) bilgilendirildiği, saldırıya uğrayan geminin SPS BLAS DE LEZO(F-103) ile VHF Kanal 10 ve 16 aracılığıyla irtibat kurması ve durumunu bildirmesinin tavsiye edildiği belirtilmekte olup, müteakiben SPS BLAS DE LEZO(F-103)’nun söz konusu geminin emniyette olduğunu CTF 151’e rapor ettiğinin Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezine bildirildiği ifade edilmektedir.   

     Ayrıca gece süresince deniz şartları ağırlaştığından bir başka saldırı girişiminin olmadığı, TCG GİRESUN(F-491) gemisinin, saldırıya uğrayan gemi ile halen irtibatta olduğu ve geminin emniyetle seyrine devam ettiği belirtilmektedir.   

     Saldırının gerçekleştiği bölgenin (18° 42’ Kuzey - 058° 03’ Doğu) Koalisyon Gücü, NATO, Avrupa Birliği ve bazı ülkeler tarafından milli olarak yürütülmekte olan harekât bölgesinden daha farklı bir bölgede olduğu, son zamanlarda deniz haydutları tarafından saldırıların, Babülmendep Boğazı da dâhil olmak üzere özellikle deniz gücünün koruma ve caydırıcılık sağladığı bölgelerin dışındaki alanlara doğru kayma eğilimi gösterdiğinin tespit edildiği, bu bağlamda deniz haydutluğu faaliyetlerinin;   

     a. Babülmendep Boğazını,   

     b. Umman güney doğu sahillerini,   

     kapsayacak şekilde genişlediğinin tespit edildiği belirtilmektedir.   

     İlgi (b) yazıda, Umman Denizi, Hindistan’ın güney sahası ve Bengal Körfezi’nde seyreden Türk bayraklı ticari gemilerimiz ile Pakistan, Hindistan ve Bangladeş limanlarına uğrayan gemilerimizin güvenlik seviyesi 2(iki)’yi uygulayacakları, ayrıca ISPS Koda tabii limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/tr/isps/ispsindex.asp internet adresinde eş zamanlı olarak yayımlandığı belirtilmişti.   

     Bahsi geçen bölgelerde seyredecek olan gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin belirtilen mevzular hakkında bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.