T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 30/03/2012 tarihli ve 3700-81-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(46342/2012) sayılı yazısı.

        

İlgi yazıyla, Yemen bayraklı BUROOJ 2 isimli bir DHOW’un 26 Mart 2012 tarihinde Afrika Boynuzu Ras Caseyr bölgesinin 10 mil açıklarındaki bir mevkide deniz haydutları tarafından kaçırıldığı ve DHOW’da 6 Yemenli mürettebatın deniz haydutlarınca rehin tutulduğu hususunun TCG GİRESUN (F-491) tarafından bildirildiği belirtilmiştir.

<

 

Bahse konu DHOW’un bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine yönelik saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

 

Bu çerçevede; bölgeden geçiş yapacak ticari gemiler tarafından geçişlerde gözcülük/ikaz sistemine azami özen gösterilmesi ve DHOW tipi bir tekne tespit edilmesi durumunda tekneden uzaklaşacak şekilde rota değişikliği yapılarak müteyakkız bulunulması ve durumun bölgede görev yapan TCG GİRESUN (F-491)’a bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.