T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 27/03/2012 tarihli ve 3700-304-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş. sayılı yazısı.

        

İlgi yazıyla, Bolivya bayraklı EGLANTINE (IMO:9193202) isimli geminin 26 Mart 2012 tarihinde 0700K - 069 49D mevkiinde (Hindistan’ın 400 mil güney batısı) deniz haydutları tarafından kaçırıldığı hususunun Birleşik Görev Kuvveti 508(CTF-508) tarafından bildirildiği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede; ticaret gemileri tarafından tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmaması, tehdide karşı yüksek hazırlık durumunun muhafaza edilmesi, bölgeden geçişlerde gözcülük/ikaz sistemine azami özen gösterilmesi ve EGLANTINE isimli ticari geminin tespit edilmesi durumunda, gerektiğinde gemiden uzaklaşacak şekilde rota değişikliği yapılarak müteyakkız bulunulması ve durumun bölgede görev yapan TCG GİRESUN (F-491)’a bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.