T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13/03/2012 tarihli ve 3700-72-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş. (36992)

         sayılı yazısı.

        

İlgi yazıyla, Muson mevsiminin etkisini kaybetmesiyle; Somali kıyılarındaki deniz haydutları kamplarının bulunduğu bölgelerde WHALER ve SKIFF tipi tekne faaliyetlerinin arttığı buna paralel olarak bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış yaşanabileceğinin Birleşik Görev Kuvveti 508 (CTF-508) tarafından bildirildiği belirtilmektedir.

            Bu çerçevede, ticari gemiler tarafından tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmaması, tehdide karşı yüksek hazırlık durumunun muhafaza edilmesi, bölgeden geçişlerde gözcülük/ikaz sistemine azami özen gösterilmesi ve bölgede görev yapan TCG GİRESUN (F-491) ile irtibatta bulunulması gerekmektedir.

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.