T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 06/03/2012 tarihli ve HRK.3700-65-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş/33682 sayılı yazısı.

           

İlgi yazıda; Panama bayraklı “M/V ROYAL GRACE” (IMO: 8410407) isimli geminin 02 Mart 2012 tarihinde 13 03 K – 057 06 D mevkiinde (Sokotra Adası 180 mil doğusu) deniz haydutları tarafından kaçırıldığının Birleşik Görev Kuvveti 508 (CTF-508) tarafından bildirildiği kaydedilmekte olup, bahse konu geminin bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine yönelik yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

İlgi yazıda devamla; ticaret gemileri tarafından tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmaması, tehdide karşı yüksek hazırlık durumunun muhafaza edilmesi, bölgeden geçişlerde, gözcülük/ikaz sistemine azami özen gösterilmesi ve “M/V ROYAL GRACE” isimli ticari geminin tespit edilmesi durumunda gerektiğinde gemiden uzaklaşacak şekilde rota değişikliği yapılarak müteyakkız bulunulması ve durumun bölgede görev yapan TCG GİRESUN (F-491)’a bildirilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 Konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.