T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 27/02/2012 tarihli ve HRK.3700-227-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş/29856. sayılı yazısı.

           

İlgi yazıda; Aden Körfezi ve Somali Havzası’nda deniz haydutluğuna karşı faaliyet gösteren Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) tarafından aşağıda koordinatları verilen sahanın mevcut istihbarat değerlendirmeleri çerçevesinde deniz haydutluğu faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Deniz Haydutluğu Sahası:

18 00 K – 060 00 D

19 10 K – 058 20 D

15 40 K – 053 25 D

14 20 K – 053 25 D

11 45 K – 060 00 D

13 45 K – 060 00 D

İlgi yazıda devamla; deniz haydutluğu faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanabileceği değerlendirilen bölge/bölgelerden geçecek ticaret gemilerimizin;

a.       Geçişlerini yeterli süre önceden yürürlükteki usuller çerçevesinde milli ve uluslararası makamlara bildirmeleri,

b.      Bölgedeki Türk firkateyni ile sürekli irtibatta bulunmaları,

c.       Koruyucu Tedbirlerini (BMP-4), öncelikle emniyetli bölme (CITADEL) olmak üzere titizlikle uygulayarak idame etmeleri

önemle tavsiye edilmekte olup, konu ile ilgili olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.