T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 21.02.2012 tarihli ve HRK.3700-223-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş. sayılı yazısı.

           

İlgi yazıda; Somali’den Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’ne intikal etmekte olan BAE bayraklı “M/V SAVINA-FAHAD” isimli botun hafta içerisinde Somali doğusunda deniz haydutları tarafından kaçırıldığının NATO makamlarınca bildirildiği ifade edilmekte olup, bahse konu botun müteakip dönemde Somali Havzası’nda icra edilecek deniz haydutluğu faaliyetlerinde ana gemi olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, artan deniz haydutluğu tehdidine ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.