T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 17.02.2012 tarihli ve HRK.3700-40-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş./25110 sayılı yazısı.

           

İlgi yazıda; Dubai’den Somali’ye intikal etmekte olan Panama bayraklı “M/V LEILA”          (IMO: 7302794) isimli geminin 17 Şubat 2012 tarihinde 1821K-05736D mevkiinde (Umman sahilleri 35 mil açıkları) deniz haydutları tarafından kaçırıldığının “TCG GIRESUN” (F-491) tarafından bildirildiği belirtilerek, bahse konu geminin bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine yönelik yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceğinin değerlendirildiği kaydedilmektedir.

İlgi yazıda devamla; yaşanan bu olayın deniz haydutluğu faaliyetlerinin sadece Aden Körfezi, Arap Denizi ve Kızıldeniz’de olmayıp çok geniş bir coğrafyada devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu, bu çerçevede ticaret gemileri tarafından tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmamasının ve tehdide karşı yüksek hazırlık durumunun muhafaza edilmesinin gerektiği belirtilmekte olup, bölgeden geçişlerde gözcülük/ikaz sistemine azami özen gösterilmesi ve “LEILA” isimli ticari geminin tespit edilmesi durumunda gerektiğinde gemiden uzaklaşacak şekilde rota değişikliği yapılarak müteyakkız bulunulması ve durumun bölgede görev yapan “TCG GİRESUN’a bildirilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.