T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Ticaret Gemilerinin Bilgilendirilmesi.

İlgi      : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 04/06/2009 tarih ve 76295 sayılı yazısı.

     İlgi yazıda, Aden Körfezi ve Somali doğusundaki deniz haydutlarının çıktıkları gemilerin kaçırılmasını önlemek ve gemileri har eketten sakıt bırakmak maksadıyla, askeri gemiler tarafından, yeke dairesine(Steering Gear Room) atışlar yapılabildiği, bu sebeple deniz haydutlarının çıktığı gemilerde, personelin sığınmak veya saklanmak maksadıyla özellikle yeke dairesini kullanmamalarının tavsiye edildiği belirtilmektedir.  

     Belirtilen husus hakkında gemi sahipleri, işleticileri ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.