T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 15.02.2012 tarihli ve HRK.3700-37-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş./23517 sayılı yazısı.

           

İlgi yazıda; Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Nijerya açıklarında deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış gözlendiği, bu kapsamda 03 Şubat 2012 tarihinde Lagos/Nijerya’nın 90 mil açığında bir ticaret gemisine yapılan saldırıda deniz haydutları tarafından 2 kişinin öldürüldüğü, geri kalan mürettebatın ise emniyetli bölmeye (CITADEL) saklanarak hayatlarını kurtardıklarının bildirildiği ifade edilmektedir.

İlgi yazıda devamla; Aden Körfezi ve Somali Havzası’nda deniz haydutluğuna karşı faaliyet gösteren Birleşik Görev Kuvveti 151 tarafından, Muson mevsiminin etkisini kaybetmeye başlaması ve deniz haydutluğu faaliyetlerine yönelik geçmiş döneme ilişkin istatistiki bilgiler göz önüne alındığında, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetlerinin artacağı, bu kapsamda içinde bir çok deniz haydudu bulunduran grupların Somali’nin doğu kıyılarına intikal ettiği ve bu gruplardan dördünün 20 Şubat 2012 tarihinde Somali Havzası’nda deniz haydutluğu faaliyetlerine başlayabileceklerinin bildirildiği kaydedilmektedir.

Bu itibarla, deniz haydutluğu faaliyetlerinin meydana geldiği/gelebileceği değerlendirilen bölgelerden geçecek ticaret gemilerimizin;

a.       Tehlikeli bölgeden geçişlerini yeterli süre önceden yürürlükteki usuller çerçevesinde milli ve uluslararası makamlara bildirmeleri,

b.      Bölgedeki Türk fırkateyni ile sürekli irtibatta bulunmaları,

c.       Tavsiye Edilen Transit Koridoru (IRTC) geçişlerini askeri konvoylar ile icra etmeleri,

d.      Koruyucu Tedbirlerini (BMP-4), öncelikle emniyetli bölme (CITADEL) olmak üzere titizlikle uygulamaları, Somali havzası ve Kızıldeniz’de de idame etmeleri

önemle tavsiye edilmekte olup, konu ile ilgili olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.