T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 09.02.2012 tarihli ve HRK.3700-179-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş./20499 sayılı yazısı.

           

İlgi yazıda; Mısırdan Singapur’a intikal etmekte olan Liberya bayraklı “M/V FREE GODDESS” (IMO: 9107045) isimli geminin 1346K-05855D mevkiinde (Umman sahilleri 300 mil açıkları) deniz haydutları tarafından kaçırıldığı ve Somali sahillerine intikal ettiğinin “TCG GIRESUN” (F-491) tarafından bildirildiği belirtilerek, deniz haydutluğu faaliyetlerine yönelik geçmiş döneme ilişkin istatistiki bilgiler göz önüne alındığında bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetlerinin artacağı değerlendirildiği, bu çerçevede bölgeden geçecek ticaret gemilerimizin;

a.       Tehlikeli bölgeden geçişlerini yeterli süre önceden yürürlükteki usuller çerçevesinde ulusal ve uluslararası makamlara bildirmeleri,

b.      Bölgedeki Türk fırkateyni ile sürekli irtibatta bulunmaları,

c.       Tavsiye Edilen Transit Koridoru (IRTC) geçişlerini askeri konvoylar ile icra etmeleri,

d.      Koruyucu Tedbirlerini (BMP-4), öncelikle emniyetli bölme (CITADEL) olmak üzere titizlikle uygulamaları, Somali havzası ve Kızıldeniz’de de idame etmeleri

önemle tavsiye edilmekte olup, konu ile ilgili olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.