T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 26/01/2012 tarihli ve 3700-23-12/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş. (13905)

         sayılı yazısı.

        

İlgi yazı ile deniz haydutları tarafından 25 Kasım 2011 tarihinde kaçırılan bir ABD ve Danimarka vatandaşının kurtarılmasına yönelik olarak, 25 Ocak 2012 tarihinde ABD Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen harekatta, 8-9 deniz haydudunun öldürüldüğü hususunun bölgede görev yapan TCG GİRESUN firkateyni tarafından bildirildiği belirtilmiştir.

İlgi yazıda devamla; ABD Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen harekâta misilleme olarak, deniz haydutları tarafından müteakip dönemde ticaret gemilerinin ve yabancı uyruklu kişilerin kaçırılabileceğinin değerlendirilmekte olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, istatistikî verilere istinaden; Ocak 2011 ayı içerisinde 27 ticaret gemisinin deniz haydutlarının elinde bulunmasına rağmen, Ocak 2012 ayı için bu sayı oldukça düşük seviyede kalarak 5 olmuştur. Muson mevsiminin etkisini kaybetmeye başlaması, deniz haydutluğu faaliyetlerine yönelik geçmiş döneme ilişkin istatistikî bilgiler ve deniz haydutlarının misilleme gayretleri göz önüne alındığında ticaret gemilerimize yönelik tehdidin artacağı değerlendirildiğinden bahisle bölgeden geçiş yapacak ticaret gemilerimizin;

1. Tehlikeli bölgeden geçişlerini yeterli süre önceden yürürlükteki usuller çerçevesinde milli ve uluslararası makamlara bildirmeleri,

2. Bölgedeki Türk firkateyni ile sürekli irtibatta bulunmaları,

3. Mutlaka askeri konvoylara dahil olmaları,

4. Koruyucu tedbirlerini (BMP–4), öncelikle emniyetli bölme (CITADEL) olmak üzere titizlikle uygulamaları,

5. Koruyucu tedbirleri sadece Tavsiye Edilen Transit Koridoru (IRTC) ile sınırlı kalmayarak, Somali Havzası ve Kızıldeniz’de de ikame etmeleri,

önemle tavsiye edilmektedir.

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.