T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : İçişleri Bakanlığı’nın 18/01/2012 tarihli ve B05.1.EGM.0.10.2227.CDA-12/22310 sayılı

         yazısı.

 

İlgi yazı ekinde, Deniz Haydutluğunun önlenmesi amacıyla Interpol Genel Sekreterliği tarafından oluşturulan “Cargo Net” projesi kapsamında A.B.D. Interpolünden alınan mesaj ile:

Somali’li deniz haydutlarının el koyduğu ve skif botlarının da içinde bulunduğu düşünülen “LIQUID VELVET” isimli geminin, Somali’nin kuzey-kuzeydoğusunda, Arap Denizi’ne doğru 100 58’ Kuzey 0530 23’ Doğu koordinatlarında, saatte 7.6 knot hızla hareket ettiği, bahse konu geminin, yine gemilere saldırı düzenleyebileceği, denizcilerin bu gemiye karşı dikkatli olmaları gerektiği ve herhangi bir anormal durumda olayı rapor etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.