T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 08/12/2011 tarihli ve 3700-351-11/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.-174770

          sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

1- Aden Körfezi’ndeki deniz haydutluğu olaylarına karşı, bölgede görev yapan Türk savaş gemileri tarafından IRTC koridorundan geçiş yapacak Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemilerine BMP-4 kapsamında alınması gereken tedbirler, güncel risk durumu ve konvoy bilgileri Inmarsat telefon (00 870 764 864 570 ve 00 870 600 946 147) ve HF frekans (8758 Khz) üzerinden iletildiği,

2- Bölgedeki yüksek deniz haydutluğu risk seviyesi nedeniyle Türk savaş gemilerince yapılan uyarı ve tavsiyelerin, Türk bayraklı / Türkiye bağlantılı ticaret gemileri tarafından dikkate alınmasının gemi ve mürettebat emniyeti açısından büyük öneme haiz olduğunun bölgede yaşanan üzücü olaylar sonucu kanıtlandığı,

3- Ancak, bölgede görev yapmakta olan Türk savaş gemileri tarafından, yapılan uyarı ve tavsiyelere rağmen, son aylarda IRTC koridorundan geçiş kullanan gemilerin geçişlerini daha çok “Müstakil/Grup Transit” olarak yaptıklarının gözlendiği,

4- Daha önceki dönemlerde, Askeri Konvoylarla geçiş icra eden ticaret gemilerinden deniz haydutları tarafından kaçırılan olmadığı göz önüne alındığında; müteakip dönemlerde geçiş icra edecek Türk bayraklı / Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin bölgede görev yapan Türk savaş gemileri ile yapacakları koordine neticesinde güncel konvoy bilgilerine göre geçişlerini Askeri Konvoylarla icra etmeleri,

önemle tavsiye edilmektedir.

Bu itibarla, IRTC koridorundan Askeri Konvoyla geçiş uygulamasına yönelik olarak Türk bayraklı / Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin ve operatör firma/şirketleri ile acentelerinin tekrar uyarılmaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.