T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      :  a) 20/03/2007 tarihli ve 26468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gemi ve

                   Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği,

               b) 23/02/2011 tarihli ve 5953 sayılı yazımız,

               c) Dışişleri Bakanlığı’nın 17/11/2011 tarihli ve B.06.0.DHGY.0.0-460.00-2011/6703430

                   sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere, Libya’da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesiyle birlikte ülkede yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticari gemilerimizden Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi 3(üç) ilan edilmiş ve ilgi (b) yazımız ile duyurulmuştur.

Son olarak, Libya limanlarında; güvenlik tehditlerinin ve günlük yaşamın istikrarı ile emniyeti yönünden gelişmeler tekrar değerlendirilmiş olup Dışişleri Bakanlığımızın ilgi (c) yazısında yer alan uygun görüşüyle de anılan limanlara gidecek Türk bayraklı gemilerimiz için Güvenlik Seviyesi 3(üç)’ten 2(iki)’ye indirilmiştir.

Diğer taraftan; son günlerde Suriye’de yaşanan siyasi çalkalanmalar nedeniyle yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle yine Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticaret gemilerimizden Suriye limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi 2(iki) ilan edilmiştir.

ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyurular http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmaktadır.

Söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.