T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 04.10.2011 tarihli ve HRK.3700-393-11/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş. sayılı yazısı.

           

İlgi yazıda; 31 Ekim 2011 tarihinde Aden Körfezi’nde deniz haydutlarının saldırısına uğrayan ve kaçırılan Marşal Adaları bayraklı “MT LIQUID VELVET” isimli ticaret gemisi tarafından;

a.       Düşük sürat ve alçak friborduna rağmen deniz haydutluğuna karşı riskli bölgelerden geçişi esnasında BMP-4 kapsamında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmadığı,

b.      Güverteye dikenli veya jiletli tel çekilmediği,

c.       Yangın hortumlarının veya basınçlı su devrelerinin döşenmediği,

d.      CITADEL uygulamasının deniz haydutları tarafından ulaşılması daha zor ve emniyetli bir bölgede oluşturulmadığı,

e.       Yukarıda belirtilen kısıtlamalara rağmen IRTC üzerinden müstakilen geçiş yaptığı ve bu sebeplerle deniz haydutları tarafından kolayca ele geçirildiğinin

Deniz Haydutluğu Harekatı kapsamında bölgede görev yapan TCG GEDİZ fırkateyni tarafından bildirildiği ifade edilmektedir.

İlgi yazıda devamla; yaşanan bu olayın, bölgeden geçiş yapan ticari gemiler tarafından tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) alınarak titizlikle uygulanmasının, tehdide karşı yüksek hazırlık durumunun muhafaza edilmesinin hayati önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu, ayrıca deniz haydutluğu faaliyetlerine ilişkin olarak;

a.       Eylül ayı sonundan itibaren Muson rüzgarlarının etkisinin azalması,

b.      Yıllara sarih yapılan değerlendirmelerde ortalama kaçırılan gemi adedinin 15-16 olduğu,

c.       Halihazırda deniz haydutları tarafından kaçırılan gemi sayısının 9 olduğu

göz önüne alındığında, Arap Denizi, Hint Okyanusu ile Uluslar arası Güvenlik Koridoru (IRTC) ve Somali Havzası’nın tamamını kapsayacak şekilde çok geniş bir coğrafyada deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış olabileceğinin mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanlarının ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.