T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi       : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 26/09/2011 tarihli ve 3700-293-11/Hrk.Eğt.D.

              Hrk.Ş./13714 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; 25 Eylül 2011 tarihinde Bab El Mandeb Boğazı’nın 110 mil kuzeyinde Hindistan’dan Mersin’e intikal etmekte olan Türk bayraklı “CS CİHAN” isimli ticaret gemisine deniz haydutları tarafından saldırı gerçekleştirildiği, deniz haydutlarının gemiye çıkmalarına ve 3,5 saat süreyle gemide kalmalarına rağmen, gemi personelinin kendilerini emniyetli bölmeye (CITADEL) gizlemeleri sonucu geminin kontrolünü ele geçiremedikleri ve gemiyi terk etmek zorunda kaldıkları belirtilerek yaşanan olayın sözkonusu bölgeden geçiş yapan ticari gemiler tarafından emniyetli bölme uygulaması yapılmasının deniz haydutluğuna karşı son derece etkin bir yöntem olduğunu gösterdiği ifade edilmekte olup, ticaret gemileri tarafından tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) alınarak titizlikle uygulanmasının tehdide karşı yüksek hazırlık durumunun muhafaza edilmesinin hayati önem arz ettiğinin kıymetlendirildiği belirtilmektedir.

İlgi yazıda devamla, deniz haydutluğu faaliyetlerine ilişkin olarak;

a.       Eylül ayı sonundan itibaren Muson rüzgarlarının etkisinin azalacak olması,

b.      Yıllara sarih yapılan değerlendirmelerde ortalama kaçırılan gemi adedinin 15/16 olduğu,

c.       Halihazırda deniz haydutları tarafından kaçırılan gemi sayısının 11 olduğu

göz önüne alındığında, Arap Denizi, Hint Okyanusu ile Uluslararası Güvenlik Koridoru (IRTC) ve Somali Havzası’nın tamamını kapsayacak şekilde çok geniş bir coğrafyada deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanların ve acentelerinin de uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.