T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Deniz haydutluğu  tehdidi mevcut olan Yüksek Riskli Sahalar (High Risk Area)’dan geçiş yapan ticari gemilerin alacağı tedbirlere yönelik olarak yayımlanan ve güncellenen Koruyucu Tedbirler “Best Management Practise(BMP-4)”dokümanına Maritime Security Center/Horn of Africa(MSCHOA) internet sayfasından (www.mschoa.org) ve Müsteşarlığımız internet (www.denizcilik.gov.tr) sayfası Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi, Rehber (REHBER-4) bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.