T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi: a) Dz.K.K.’lığının 26/06/2011 tarihli ve 3700-210-11/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş./92571 sayılı

            yazısı,

        b) Dz.K.K.’lığının 24/06/2011 tarihli ve 3700-183-11/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş. sayılı yazısı,

        c) 23/06/2011 tarihli ve “M/V AYKO-1” konulu faksımız,

        d) Dışişleri Bakanlığı’nın 29/06/2011 tarihli ve B.06.0.DHGY.0.0-460.00-2011/7508706

            sayılı yazısı.

 

İlgi (b) yazı ile ERSAGUN Denizcilik Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından işletilen ve Mısır’dan BAE’ye intikal etmekte olan Gürcistan bayraklı AYKO-1 (IMO:7725611) (Azami sürati 7.5 kts. ve fribordu 1.5 m. olan ) isimli ticaret gemisinin, teknik yetersizliklerinin yanı sıra 21 Haziran 2011 tarihinden itibaren yardımcı makine arızası sebebiyle Uluslararası Güvenlik Koridoru (IRTC)’nda hareketten sakıt kalmış ve deniz haydutları için açık bir hedef haline geldiği bildirilmiştir.

Ticari geminin arızalanmasını müteakip, Müsteşarlığımız tarafından;

            a. Söz konusu gemiye 23 Haziran 2011 tarihinde 2 adet deniz haydudu teknesi tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu ancak, geminin emniyetinin sağlandığı,

            b. Ayrıca, AYKO-1 gemisinin işleteni tarafından gemiye arıza onarımı maksadıyla acilen yedek parça ulaştırılması ihtiyacı olduğu ve bu yönde talepte bulunulduğu ilgi (c) faksımız ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirilmiştir.

Bunun yanında; AYKO-1 gemisinin arıza yaptığı bilgisinin alınmasını müteakip, Türk Deniz Görev Grup Komutanlığı tarafından bölgede görev icra eden Çok Uluslu Görev Kuvvetler ile koordine kurularak geminin emniyetinin tesisine yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış olduğu, 21-25 Haziran 2011 tarihleri arasında CTF 508 (SNMG-1) emrinde görevli ABD muhribi USS BAINDERBRIDGE, 25 Haziran 2011’den itibaren CTF465(EUNAVFOR) emrinde görevli Portekiz firkateyni NRP VASCO DE GAMA tarafından gemiye yakın destek sağlanmış/sağlanmakta olduğu ilgi (a) ve (b) yazılar ile bildirilmiştir.

İlgi (b) yazıda devamla, Türk Deniz Görev Grubu unsurlarının Basra Körfezi’nde planlı harekat-eğitim faaliyetlerine devam etmekte olup en yakın Türk firkateyninin AYKO-1 isimli gemiye mesafesinin 1300 deniz mili(2400 km) olduğu ticari geminin helikopter harekatı icra edebilecek üs/limanlara mesafesi göz önüne alındığında (Cibuti: 350 deniz mili, Salalah: 390 deniz mili) çok uluslu kuvvetlere ait gemiler tarafından da helikopter ile malzeme transferinin mevki/mesafeler nedeniyle uygun görülmediği bildirilmektedir.

Diğer taraftan; bölgede görev yapan harp gemilerinin sorumluluğunun deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetleri ile sınırlı olup ticari gemilerin destek talepleri, görev öncelikleri ve harekât ihtiyaçları dikkate alındığında ancak, çok acil durumlarda (tıbbi tahliye, yangın, hasara müdahale vb) karşılanabilmektedir. Yedek parça transferi ise mevki/mesafeler açısından mümkün görülmemektedir.

Daha önce Müsteşarlığımız tarafından da çeşitli defalar yapılan uyarılar çerçevesinde teknik durumu nedeniyle deniz haydutluğu tehdidine karşı gerekli tedbirleri alamayan AYKO-1 gibi ticari gemilerin bölgeden geçişlerinin operatör firma ve donatanları tarafından tekrar değerlendirilmesi, herhangi bir arıza durumunda mahalli makamlarla koordine kurularak süratle tedbir alınması gemi emniyeti açısından hayati öneme haizdir.

            Bu kapsamda, ilgi (a), (b) ve (d) yazılarda da belirtildiği üzere; AYKO-1 isimli gemi ile benzer duruma düşebilecek Türk/Türkiye bağlantılı ticari gemilerin operatör firmaları tarafından, daha önce de yapıldığı gibi Aden/YEMEN, Salalah/UMMAN, ve/veya Cibuti/CİBUTİ’den kiralanabilecek römorkörler ile yedek parça transferi yapılmasının veya ticari geminin en yakın limana yedeklenmesinin en uygun hareket tarzı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.