T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 10/06/2011 tarihli ve 3700-200-11/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.

         (85438) sayılı yazısı,

 

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK)’nin 1970 ve 1973 sayılı kararı çerçevesinde; NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya açıklarında Silah Ambargosu Harekâtı icra edilmektedir. Söz konusu harekâta; Türk Deniz Kuvvetleri tarafından hâlihazırda 4 firkateyn, 1 denizaltı ve 1 akaryakıt gemisi ile iştirak edilmektedir.

Bahse konu harekât kapsamında bölgede bulunan TCG YILDIRIM firkateyni tarafından;

a) 08 Haziran 2011 tarihinde Trablus Limanı önlerinde demirli durumda bulunan Panama bandıralı M/V ADVENT isimli gemiye iki adet tekne (muhtemel balıkçı teknesi) tarafından yaklaşılarak halatlar vasıtasıyla gemiye çıkma girişiminde bulunulduğu,

b) Gemi kaptanı tarafından gemiye çıkma çabalarının yangın hortumları ile fiziksel olarak engellendiği, gemiye çıkma niyetinin gemi ekipmanlarını ve personelin değerli eşyalarını ele geçirmek ya da gemiyi kaçırmak olabileceğinin ifade edildiği,

ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Libya limanlarında bulunacak ticaret gemilerinin benzer olaylarla karşılaşabilecekleri göz önüne alındığında, konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanların ve acentelerinin de bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.