T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 05/06/2011 tarihli ve 3700-156-11/Hrk.Eğt.

             D.Hrk.Ş. sayılı yazısı,

         b) 28/03/2011 tarihli ve 9415 sayılı yazımız,

         c) 22/04/2011 tarihli ve 12286 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK)’nin 1970 ve 1973 sayılı kararı çerçevesinde; NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya açıklarında Silah Ambargosu Harekâtı icra edilmektedir. Söz konusu harekâta; Türk Deniz Kuvvetleri tarafından hâlihazırda 4 firkateyn, 1 denizaltı ve akaryakıt gemisi ile iştirak edilmektedir.

 

Libya’ya yönelik ambargo harekâtı kapsamında:

1- Türk limanlarından ayrılan Türk/Türkiye bağlantılı gemiler ile Türk limanlarına uğraklı olarak intikal eden gemilerden bölgeye intikal edeceklerin ambargo kapsamındaki malzemeler açısından limanlarımızdaki kontrollerinin hassasiyetle yapılmasının gerektiği,

2- Ambargo harekatına yönelik olarak tesisi edilen “Deniz Gözetleme Sahası”na girecek tüm ticari gemiler tarafından bölgeye girişlerinden 24 saat önce NATO Deniz Ulaştırması Merkezine telefon, faks veya e-posta yoluyla “Alfa Raporu”nun (Hydrolant) gönderilmesi gerektiği,

ilgi (b) ve (c) yazılarımız ile bildirilmiş ve konuya ilişkin duyurular; Müsteşarlığımız web sayfasında “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”, Duyurular bölümünde (58, 59) yayımlanmıştır.

 

Bu sefer, ilgi (a) yazı ile bölgeye intikal eden Türk/Türkiye bağlantılı gemilerin takibi maksadıyla, NATO makamlarına gönderilen ve Müsteşarlığımız web sayfasında, Duyuru–58 Ek’inde yer alan “Alfa Raporu”(Hydrolant)nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’ne de iletilmesi talep edilmiş olup irtibat bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İrtibat Noktası:

Tel       : 0-312-403 22 22

Faks     : 0-312-417 30 65

E-posta : denkom.harekatmrk@dzkk.tsk.tr

 

Konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanların ve acentelerinin de bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.