T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 04/03/2011 tarihli ve 3700-58-11/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(34766)  

         sayılı yazısı,

        

İlgi yazı ile Türk Deniz Görev Grubu (TDGG)’nun 2011 yılı aktivasyonu kapsamında, 30 Mayıs – 08 Ağustos 2011 tarihleri arasında Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ile mücadele harekatı icra edeceği ve bu kapsamda, Aden Körfezi’nde tesis edilen “Uluslararası Tavsiye Edilen Geçiş Koridoru (International Recommended Transit Coridor-IRTC)”nda deniz haydutluğu ile mücadele harekatına destek olmak maksadıyla 06-16 Haziran ve 15-25 Temmuz 2011 tarihleri arasında belirlenen program çerçevesinde ticaret gemilerinin emniyetine yönelik olarak konvoy/saha harekatının icra edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, denizcilik sektörünün; yürütülecek deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetleri kapsamında bilgilendirilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 22 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da, İMEAK DTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi yazı Ek’inde belirlenen tarihlerde düzenlenecek Konvoy/Saha Harekatına yönelik olarak; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca talep edilen veriler doğrultusunda, Müsteşarlığımız web sitesinde yayımlanan “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”nde yer alan “Gemi Geçiş Bildirimi Formu” yeniden düzenlenerek yayımlanmıştır.

Bu itibarla, ilgi yazı Ek’iyle gönderilen Konvoy/Saha Harekatı tarihleri ve ilgili rehber Müsteşarlığımız web sayfasında, “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”nde Duyurular (Duyuru–61) bölümünde yayımlanmakta olup bahse konu faaliyetler hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ek: