T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi       : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 29/04/2011 tarihli ve 3700-160-11/Hrk.Eğt.D.

              Hrk.Ş./63995 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde, NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında Silah Ambargosu Harekatı icra edildiği, sözkonusu harekata iştirak eden unsurlar tarafından 29 Nisan 2011 Misurata/LİBYA Limanı açıklarında 3 adet mayın tespit edildiği, aşağıda belirtilen koordinatlar arasında kalan deniz sahasının deniz trafiği için tehlikeli olduğunun duyurulduğu belirtilmektedir.

a.   32° 31 00 K9 - 015° 00 00 D6

b.   32° 31 00 K9 - 015° 30 00 D9

c.   32° 20 00 K7 - 015° 30 00 D9

ç.   32° 20 00 K7 - 015° 00 00 D6

Bu kapsamda, Misurata/LİBYA Limanı’na giriş/çıkış yapacak gemilerin;

   -  Tehlikeli sahaya girmemeleri ve Misurata Liman Kontrol ile sürekli irtibatta kalmaları,

   - Bölgede bulunan NATO unsurları ve NATO Deniz Komutanlığı Deniz Harekat Merkezi ile irtibat kurarak tehlikeli sahanın son durumu hakkında bilgi almaları,

kuvvetle tavsiye edilmekte olup, ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

* Napoli Deniz Komutanlığı Deniz Harekat Merkezi Tel: 00 800 1101 010

* Deniz Harekat Merkezi Tasnif Dışı İnternet Sitesi: mocn3dogcell@manp.nato.int

Konu ile ilgili olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanların ve acentelerinin de bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.