T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Somali Açıkları Aden Körfezinde Korsanlık Korsanlık Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler.

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 27/03/2009 tarih ve 43106 sayılı yazısı.

     İlgi yazıda, Aden Körfezi, Somali açıklan, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde bulunduğu süre içerisinde deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı elde ettikleri tecrübelerden istifade ile TCG GİRESUN (F-491) tarafından inceleme yazısı hazırlandığı belirtilmektedir.  

     Bahse konu inceleme yazısı EK'te gönderilmekte olup, gemi sahipleri, işleticileri ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.  

     EKLER  

     1 - İnceleme yazısı(7 sf)  

     TİCARET GEMİLERİNCE ALINABİLECEK ÖNLEMLER  

     1. KONU  

     Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı ticaret gemilerinin alabileceği önlemler.  

     2. İNCELEME:  

     a. Deniz haydutluğu, herhangi bir devletle bağlantısı olmayan mürettebatı ve yolucuları tarafından, açık denizde, bir gemiye veya gemideki kişi veya mallara karşı; kişisel amaçlarla işlenen her türlü yasa dışı şiddet, alıkoyma veya yağma fiili olarak tanımlanmaktadır. Deniz haydutluğu, devlet hoşgörüsünün olmadığı gemi kaçırma, esir alma olaylarıdır. Çoğunlukla ülkelerin hükümranlık alanları dışında kalan uluslararası sularda meydana gelmektedir. Yılda 25.000 geminin geçtiği Aden Körfezi'nde son yıllarda deniz haydutluğu faaliyetlerinde önemli bir artış meydana gelmiştir. 2007-2009 (Şubat) yılları arasında meydana gelen deniz haydutluğuna ilişkin istatistiki bilgiler aşağıda sunulmuştur.2  

  YIL ADEN KÖRFEZİ VE SOMALİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR
 2007 11 gemi deniz haydutları tarafından kaçırılmıştır.
  2008 120 deniz haydutluğu saldırısı meydana gelmiş ve 43 gemi deniz haydutları tarafından kaçırılmıştır.
  2009(.05 Şubat) 18 deniz haydutluğu saldırısı meydana gelmiş ve 3 gemi deniz haydutları tarafından kaçırılmıştır./td>

      25 Mart 2009 tarihi itibarıyla deniz haydutlarının elinde bulunan gemilere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.  

S.NU GEMİ ADI BULUNDUĞU YER SON DURUMU
1. M/V YENEGOA OCEAN Caluula/SOMALI Uzlaşılamadı.
2. M/V STOLT STRENGTH Eyl/SOMALİ Görüşler devam etmektedir.
3. M/VMASINDRA&AMD Eyl/SOMALİ Görüşler devam etmektedir.
4. M/V SEA PRINCESS Eyl/SOMALİ Görüşler devam etmektedir.
5. M/V SALDANHA Eyl/SOMALİ Görüşler devam etmektedir.
6. M/V LONGCHAMP Garacad/SOMALİ Serbest bırakılması beklenmektedir.
7. M/V TİTAN Somali Doğusu Bilinmemektedir
8. iran DHOW'u Caluula/SOMALI -
9.  İran DHOW'u Boosaaso/SOMALİ -

      Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında Mart 2008-Şubat 2009 ayları arasında 37 adet küçük tekne (Skiff) ve/veya ana gemi (DHOW veya YENEGOA OCEAN, ASMAC-1, BURUM OCEAN) takip edilmiş, 38 adet küçük tekne ve/veya ana gemiye boarding yapılmış, 18 küçük tekne imha edilmiş, 100 küçük çaplı silah, 26 roket atar ve 38 roket, 12 merdiven ve/veya gemiye çıkmak için kanca, 7 cep telefonu ile 1 GPS cihazı ele geçirilmiştir.3  

     b. Deniz haydutlarınca saldırıda kullanılan küçük tekneler (skiff), 5 ile 7 metre boylarında; mavi veya beyaz renkli, alçak fribordlu, 250 beygir gücünde bir veya iki adet motora sahip fiber teknelerdir. Deniz haydutları tarafından kullanılan ana gemiler (DHOW veya YENEGOA OCEAN, ASMAC-1, BURUM OCEAN) ise, küçük teknelerin (skiff) denizde kalış sürelerini ve denize dayanıklılıklarını artırmakta, küçük tekneleri yedekleyerek uzun mesafelere intikal ettirmekte ve sahip olduğu radar ve muhabere cihazları ile küçük tekneleri desteklemektedir. Deniz haydutları tarafından gerçekleştirilen saldırıların çoğunluğu 30 kts'den fazla sürate sahip küçük teknelerce düşük süratli, alçak fribordlu, kuru yük ve tanker türü gemilere karşı yapılmaktadır. Eğer bölgede ana gemi olarak kullanılan bir unsur yok ise küçük tekneler balıkçı tekneleri arasında saklanarak hedeflerine yaklaşmaktadır. Eğer ana gemi kullanılmakta ise küçük tekneler uygun saldırı mevkiine kadar ana geminin arkasında yedekleşmektedir. Aden Körfezi'nde ve Somali açıkları 300 mile kadar küçük tekneler için elverişli hava şartları olmasından dolayı tehdit seviyesi yükselmekte, Somali açıkları 300 ile 450 mil arasında ise bu tehdit seviyesi orta dereceye düşmektedir. Ayrıca, 16 kts'den daha az sürat yapan ve fribordu 6 metreden az olan ticaret gemilerine karşı deniz haydutları tarafından saldırı ihtimali artmaktadır.  

     c. Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında CTF 151 tarafından ticaret gemilerine tehdidin yüksek olduğu bölgelerde gün ışığında geçiş sürelerini azaltmaları, Aden Körfezi'ne gelmeden koruyucu pasif tedbirler almaları ve saldırı durumunda enerjik manevralar ile saldırıya karşı koymaları tavsiye edilmektedir. Bu kapsamda CTF 151 tarafından ticaret gemilerine;  

     (1) İlave gözcülük tesis edilmesi,  

     (2) Gemiye yaklaşmaya çalışan küçük teknelere veya gemiye çıkamaya çalışan deniz haydutlarına karşı kullanılmak üzere yangın hortumlarının hazırlanması ve gemi güvertesine çıkışı kolaylaştıran malzemelerin kaldırılması ile alçak mahallere dikenli teller çekilmesi gibi pasif önleyici tedbirlerin alınması,  

     (3) Tehlikeli sahalardan mümkün olduğunca gece geçilmesi,  

     (4) Saldırının vukuu bulması durumunda sakınma manevralarının icra edilmesi, yüksek sürate çıkılması ve gemi düdüğü ile deniz haydutlarının dikkatinin dağıtılması,  

     (5) Gemi bordasına takılan merdiven ve atılan kancaların gemi personelince süratli reaksiyon gösterilerek yerlerinden çıkarılması,  

     (6) Radardaki diğer temaslardan küçük teknelerin ayırt edilebilmesi ve gemi bilgilerinin bilinmesi açısından OTS cihazının kullanılması,  

     gerekliliği tavsiye edilmiştir4.  

     ç. Ticaret gemilerinin kendi kuvvet koruması kapsamında olacağı önlemler, bulunan mevkiiye göre; denizde, demirde, limanda gibi değişiklik gösterebilmektedir. Ticaret gemileri tarafından alınan önlemlerin birbirinden bağımsız olarak değil birbirini tamamlayacak şekilde bir bütün olarak uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda ticaret gemileri tarafından alınacak önlemler 7 safhada ele alınabilir. Söz konusu safhalar;  

     (1) Hazırlık:  

     Hazırlık safhasının ana amacı; tehdidin belirlenmesi, gerekli önlemlerin ve planların hazırlanması, donanımın temin edilmesi ve eğitimlerin yapılmasıdır, öncelikle ticaret gemisinin deniz haydutluğuna karşın geliştirilmiş bir planı olmalıdır. Bu plan kapsamında; tehdit unsurlarının özellikleri bölgelere göre belirtilmeli, uyguladıkları taktikler açıklanmalı, alınacak tedbirler, bu maksatla uygulanacak röleler, gözetleme esasları, kullanılacak cihazlar ve özellikleri, standart karşı koyma işlemleri ve kod kelimeleri bulunmalıdır. Bu plan deniz haydutlarının uyguladığı taktiklere göre, yeni alınan cihazlara veya envanterden çıkan cihazlara göre güncellenmelidir. Ayrıca arızalı cihazlarda bu planda dikkate alınmalıdır. Gemi tarafından hazırlık safhasında seyir planlanmasına deniz haydutluğu açısından esas teşkil etmesi gereken hususlardan birisi de bölgede deniz kuvvetleri unsurlarının varlığı, bir refakat/koruma sağlanıyorsa mutlaka bu durundan faydalanılması ve riskli bölgelerden gece geçiş yapılması için planlama yapılmasıdır. Demir yerlerinin ve sığınma limanlarının tehdit bölgesi dışından seçilmesi dikkate alınmalıdır.  

     (2) Tehdit Bulunan Sahaya İntikal: Deniz haydutluğuna karşı hazırlanan plan güncellenmeli ve bir eğitim ile denenmelidir. Böylece personele son uyanlar yapılabilecek, motive edilecek ve yapılan değişiklikler denenecektir. Ayrıca muhaberede kullanılacak kod kelimeleri hazırlanarak personele bildirilmelidir. Özellikle sensörlerin performansları ölçülmeli, düşük performanslı cihazların bakımları yapılmalı, arıza giderilemiyorsa bu durum başka önlemler alınarak giderilmeye veya etkileri azaltılmaya çalışılmalıdır. Personel vardiyalarında dikkatli olması konusunda motive edilmelidir. Normal şartlardaki bir seyirde dikkatin odaklandığı noktalar, deniz haydutlarına karşı alınan önlemler açısından farklı olduğu için (çatışma rotasındaki bir gemi gibi) alışılmış dikkat noktalarının ilave gözcüler görevlendirilmesi ile ihtiyaç duyulan alanlara kaydırılması ve aynı zamanda geleneksel uygulamalara da devam edilmesi gerekmektedir. Hava ve deniz şartlarının sakınmada pasif bir silah olarak kullanılması planlanmış ise, tehdit bulunan sahaya girmeden önce hava raporlarının alınıp değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak sürat ayarlaması yapmak gerekmektedir. Elde edilen istihbarat bilgilerine göre, görüşün iyi olduğu şartlarda deniz haydutlarının ticaret gemilerini çok uzak mesafelerden kendileri tespit edilmeden tespit edebildikleri bilinmektedir. Fribordu yüksek gemilere çıkma işlemi daha uzun ve zor olacağından, eğer imkân var ise balastı fribordu yüksek olacak şekilde ayarlamak deniz haydutlarının gemiye çıkmasını zorlaştıracaktır. Bir diğer araştırılması gereken durum ise eğer varsa bölgedeki askerî gemilerin en son durumunun ve geminin intikali ile ilgili isteklerinin ne olduğunun öğrenilmesidir. Bölgedeki askerî gemilerin kuvvet yapısı ve mevcut planları gereği, konvoy uygulaması veya refakat tahsis edilmesi gibi nedenlerle geminin belirli bir saatte istenen bir mevkide bulunması istenebilmektedir.  

     (3) Tehdit Bulunan Sahada intikal:  

     Bu safhada ana hedef; deniz haydutlarının saldırı yapmadan önce tespit edilmesi ve ellerindeki en önemli gücün "sürpriz" ve "baskın" araçlarının alınmasıdır. Özellikle Somali bölgesinde deniz haydutları açık denizde saldırı yapmak maksadıyla bir ana gemi kullanmakta ve bu gemi bir balıkçı gemisi olabileceği gibi ticari gemi de olabilmektedir. Bu nedenle deniz haydutlarının kullanmakta olduğu ana geminin ticaret gemilerince tespit edilmesi önemlidir. Bu safhada alınabilecek bir diğer önlem ise sahada seyreden ticaret gemileri ile konvoy oluşturarak yakın veya beraber seyretmektir. Oluşturulacak konvoylara bir savaş gemisi refakat etmese bile ticaret gemilerinin ;  

     (a) Gözcülük,  

     (b) Radar kaplaması,  

     (c) Saldırı esnasında deniz haydutlarının telsiz kanallarını karıştırması durumunda yardım çağrısının diğer gemilere yapılması,  

     (ç) Olay yerinden savaş gemilerine/helikopterlerine doğru bilgi verebilmesi gibi birçok önemli fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

     Böylece, ticaret gemilerinin ana gemi ve küçük tekneleri tespiti için kapsama alanı genişleyecek ve ticaret gemileri arasında bilgi teatisinde bulunularak karşılıklı destek sağlanacaktır.  

     (4) Saldırı Öncesi:  

     Bu safhada ana hedef; saldırıyı önleyecek gerekli önlemleri almak ve yardımcı olabilecek unsurlara haber vermektir. Saldırının yakın olduğu değerlendirmesinde yanlışlık yapılması, özellikle bölgedeki kolluk kuvvetleri açısından gayret israfına neden olacaktır. Saldırı öncesi durumun oluştuğuna karar verildiğinde genel alarmın ve gemi düdük/düdüklerinin çalınması personeli ikaz edecek ve görev yerlerine gitmelerini sağlayacak, saldırganlara da saldırının farkında olunduğunu gösterecektir. Muhtemel saldırı tespit veya değerlendirme zamanı yeterli sakınma imkânı sağlıyor ise saldırganlardan açasıya ve açık denize sürat artırılarak seyredilmelidir. Eğer saldırının kısa sürede gerçekleşeceği değerlendiriliyorsa daha saldırı başlamadan dalga geliş yönüne göre seyredilmelidir. Bu durum küçük botların süratini azaltacağı gibi gemiye aborda olmalarını ve haydutların gemiye çıkmalarını da zorlaştıracaktır.  

     (5) Saldırı:  

     Sürat arttırılarak sakınma manevrasına başlanmalıdır. Sakınma manevrasında alabanda dümen açılarıyla dönüşler yapılarak dümen suyu ve dalgalar yaklaşmaya çalışan tekneleri önlemek amacıyla kullanılmalıdır. Bölgede bulunan gemiler ve ilgili makamlara durum bildirilmelidir. Aynı zamanda acil durum işaret fişekleri de bu amaçla kullanılabilir ancak bu ve diğer paroteknik malzemenin bir silah gibi saldırganlara karşı kullanılması da düşünülmelidir. Yangın hortumları vasıtasıyla basınçlı su sıkmak saldırganların gemiye yanaşması veya çıkmasını önleyebilecek veya geciktirecek eylemlerden birisidir. Deniz haydutları tarafından güverteye çıkmak maksadıyla kullanılan kancaların ve sopaların personelin kendisini tehlikeye atmadan kesilmesi denenmelidir. Bu maksatla kullanılabilecek araçlar gemici çakısından, baltaya kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Kesme işlemini en kısa sürede yapan araçlardan elektrikli el aletleri dikkate alınmalıdır. Gemide imal edilmiş molotof kokteylleri saldırganlara karşı en etkili ancak en basit silahların başında gelmektedir. Saldırılardan başarı ile kurtulan gemilerin uyguladıkları taktikler ve elde edilen dersler incelendiğinde, en önemli husus deniz haydutlarının gemiye çıkmasını engellemek için gösterilecek gayretin devamlılığı olarak ortaya çıkmıştır. Haydutların teknelerde taşıdıkları silahlar küçük çaplı olduğundan geminin lumbuz ve üst güvertelerindeki cam aksama zarar vermektedir. Böyle bir saldırıda mürettebatın üst güvertede cam bulunan mahallerden sakınması yaralanma ihtimalini ve gemi içindeki panik havasını azaltacaktır.  

     (6) Deniz Haydutlarının Gemiye Çıkması Durumu:  

     Bu safhada ana hedef; personelin emniyetini sağlamak, seyir emniyetini gemi personeli kontrolünde idame etmek ve deniz haydutlarının en kısa sürede gemiden ayrılması için gayret göstermektir. Gemi kaptanları, ilk önce personelinin sağlıklarından emin olmalıdır. Yaralı olanlar var ise tüm imkânlar kullanılarak tedavi edilmeli veya sahile gönderilmeleri için girişimlerde bulunulmalıdır. Deniz haydutlarının köprüüstünün kontrolünü ellerine geçirmeleri halinde sakin kalınmalı ve öncelikle seyir emniyeti sağlanmalı, saldırganlarla görüşmelerde bulunarak isteklerini karşılayarak gerilimden kaçınılmalıdır. Deniz haydutları tarafından kaçırılmış bir ticaret gemisine askerî unsurlar tarafından bir kurtarma harekâtı yapılması durumunda; harekâtın en hassas anının gemiye ilk çıkış anı olması nedeniyle, kaçırılan gemi personeli tarafından deniz haydutlarının rutin faaliyetleri gözlenerek ilgili makamlara gizlice iletilmelidir.  

     (7) Deniz Haydutlarının Gemiden Ayrılması:  

     Bu safhanın ana hedefi; durumun normal hale getirilmesidir. Bu kapsamda öncelikle personelin sağlık durumuna dikkat edilmelidir. Fiziksel sağlık problemlerinden daha tehlikeli olan durum psikolojik hasarlardır.  

     Bu nedenle personel en azından belirli bir süre takip ve kontrol altında tutulmalıdır. Saldırı sonrası hazırlanacak bir rapor, suçluların yakalanmasına yardımcı olmasına ilave olarak alınacak önlemler açısından da önemli kaynak olacaktır. Bu tür bir raporda, kriminal hususların yanı sıra (saldırganların sayısı, silahları, isimleri, ülkeleri, fiziksel tarifleri, yara izi gibi ayırt edici özellikleri,  

     Kamera kayıtları, kullandıkları bardak gibi eşyalardaki parmak izleri, bıraktıkları eşyalar) ayrıldıkları yön, kullandıkları teknenin özellikleri ve tarifi, saldırı şekli taktikleri, ruhsal durumları, davranışları alınan önlemler ve sonuçları, gemide hasar alan yerlerin resimleri, video kayıtları gibi hususlara yer verilmeli, çalınan gemiye ait veya özel malzemenin cins, miktar ve var ise seri numaraları, saldırganlar ile temas eden personelin ifadeleri alınması ve zaman açısından önem taşıyan kısımların önceden ayrı olarak gönderilmesinin faydalı olacağı kıymetlendirilmektedir.  

     d. Aden Körfezi'nde CTF 151 taktik komutasında icra edilen harekât kapsamında ticaret gemileri tarafından alındığı tespit edilen tedbirler aşağıda sunulmuştur.  

     (1) Ticaret gemilerinin transit koridorundan geçişleri esnasında gözcülük konusunda hassas davrandıkları, gemi civarında bulunan küçük tekne ve/veya ana çmitenbaştaKanal 16 olmak üzere diğer iletişim kanallarını kullanarak koalisyon gemilerine ve/veya CTF 151 e rapor ettikleri tespit edilmiştir. Ancak tam ayrım yapmak mümkün olmadığından, gemi civarında bulunan tüm küçük tekne ve/veya ana gemilerin şüpheli olarak rapor edildiği de müşahade edilmektedir. Rapor edilen bu hususlar diğer ticaret gemileri için de uyarıcı olmaktadır.  

     (2) Özellikle helikopter ile icra edilen silahlı keşif görevlerinden elde edilen bilgilere istinaden ticaret gemilerinin çoğunluğunun yangın hortumlarını donattıkları, bu hortumları hassas mevkilere bağlayarak geçiş süresince denize su sıktıkları, su topu bulunan gemilerin su sıkarak transit koridorundan geçiş yaptıkları ve gemiye çıkışı kolaylaştıracak güverteden sarkan malzeme ve/veya iskeleyi kaldırdıkları/çıkış için alçak olan fribord mevkilerini dikenli tel ile donattıkları tespit edilmiştir.  

     (3) TCG GİRESUN'un karakolda bulunduğu süre içerisinde transit koridorunda riskli bölge olan Mukallah/YEMEN güneyinden geçiş yapan ticari gemi sayısında özellikle geceleri artış olduğu tespit edilmiştir. Günbatımı ve gün doğumu arasında bahse konu bölgeden geçen gemi sayısının azaldığı müşahade edilmiştir. Bugüne kadar yapılan deniz haydutluğu faaliyetlerinin 0400-18005 yerel saatleri arasında meydana gelmesinin ve deniz haydutlarının gece görüş imkân ve kabiliyetlerinin olmamasının geceleri transit koridorunun riskli bölgesinden geçen gemi sayısını arttırdığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan ay ışığının olduğu gecelerde de deniz haydutları tarafından taciz ve saldırılar gerçekleştirildiğinin göz ardı edilmemesinin, bu nedenle gündüz süresince alınan tedbirlerin gece de uygulanmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

     (4) Ticaret gemilerinin çoğunluğunun transit koridorunda batıya veya doğuya geçişlerde konvoya dahil olacak şekilde tedbir aldıkları tespit edilmiştir. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Organizasyonu (UMKTO) tarafından oluşturulan Deniz Haydutluğuna Karşı Hassas Gemiler Listesi (Vulnurable Ship List (VSL))'nde yer alan gemiler6, CTF 151 tarafından takip edilmekte ve tahsisli sektör dahilinde refakat ve koruma sağlanmaktadır.  

     (5) Saldırıya uğrayan ticaret gemilerinin zamanında enerjik sakınma manevralar ile saldırılardan kurtulduğu tespit edilmiştir.  

     (6) Ticaret gemilerinin OTS cihazlarını gece süresince kapalı tuttukları ve çoğunlukla gündüz açtıkları ayrıca OTS ile gönderilen bilgileri kısmadıkları, varış limanı, rota, sürat bilgilerini hiç veya aldatmak maksadıyla farklı gönderdikleri tespit edilmiştir.  

     (7) Civarında şüpheli tekne bulunan ve/veya saldırıya maruz kalan ticaret gemilerinin Kanal 16 dan yardım çağrısı yaptığı ve/veya Birleşik Krallık Deniz Ticaret Organizasyonu (United Kıngdom Marıtıme Trade Organisation (UKMTO))'na durumu bildirdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda CTF 151 .araf.adan olay mahalline en yakın savaş gemisi durumu incelemek üzere sevk edilmektedir.  

     3. SONUÇ :  

     a. Aden Körfezi, Somali açıklan, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde son yıllarda deniz haydutluğu faaliyetlerinde önemli bir artış meydana gelmiştir. Deniz güvenliğinin sağlanması ve deniz haydutluğunun önlenmesi için teşkil edilen koalisyon kuvvetlerinin bölgede başlattığı hareket neticesinde deniz haydutluluğu faaliyetlerinde azalma olmakla birlikte deniz haydutlarının amaçlarından vazgeçmediği ve değişik taktikler deneyebileceği değerlendirilmektedir.  

     b. Ticaret gemisinin, deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı; tehdit unsurlarının özellikleri uyguladıkları taktikler, alınacak tedbirler, gözetleme esasları, kullanılacak cihazlar/malzemeler ve özelliklerini kapsayan bir planının olmasının faydalı olacağı kıymetlendirmektedir.  

     c. Tehdit bulunan sahaya intikal etmeden önce, bölgeye ilişkin hava tahmin raporlarının incelenmesinin ve bölgede mevcut askerî gemiler tarafından oluşturulacak konvoy, refakat ve koruma bilgilerinin temin edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.   

     ç. Tehdit bulunan sahadan geçiş esnasında, durumsal farkındalığın arttırılarak, deniz haydutları tarafından kullanılan ana gemilere (DHOW veya YENEGOA OCEAN, ASMAC-1, BURUM OCEAN) ve küçük teknelere (skiff) karşı titiz bir gözcülük ihdas edilmesinin ticaret gemilerinin güvenliğini arttıracağı, tehdit bulunan sahadan intikal eden ticaret gemilerinin süratlerine göre kendi insiyatifleri ile konvoy teşkil etmeleri ve konvoy içindeki gemilerin birbirleriyle bilgi teatisinde bulunmalarının faydalı olacağı kıymetlendirmektedir.  

     d. Saldırı öncesi durumun oluştuğuna karar verildiğinde genel alarm ve gemi düdüğü kullanılmasının, enerjik sakınma manevralarının yapılmasının, sürat artırılmasının, yangın hortumları ile su sıkılmasının ve deniz haydutları tarafından gemiye atılan kancaların kesilmesinin saldırıyı önleyici temel tedbirler olduğu değerlendirilmektedir.  

     4. TEKLİFLER  

     Deniz haydutluğu faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı bölgeler olan Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerden geçiş yapan ticaret gemilerinin;  

     a. Temel tedbirler kapsamında;  

     (1) Uluslararası Tavsiye Edilen Transit Koridoru (IRTC)'nu kullanmalarının,  

     (2) Birleşik Krallık Deniz Ticaret Organizasyonu(UKMTO)’na kayıt olarak gerektiğinde Hassas Gemiler Listesi (VSL)'e dahil edilmelerinin,  

     (3) Gerekiyorsa güvenli bölgelerde düşük süratle, tehdidin yüksek olduğu bölgelerde yüksek süratle seyredecek şekilde seyir planlaması yapmalarının,  

     (4) Tehdidin yüksek olduğu bölgelerden gece süresince geçiş yapacak şekilde planlama yapmalarının,  

     (5) Yangın hortumlarını donatarak/su toplarını kullanarak gemiye çıkışa uygun hassas mevkilerden denize su sıkmalarının,  

     (6) Gemiye çıkışı kolaylaştıracak güverteden sarkan malzeme ve/veya iskeleleri kaldırmalarının,  

     (7) Gemiye çıkış için alçak olan fribord mevkilerine dikenli tel ile donatmalarının,  

     (8) Balast alınmış olarak intikal ediliyorsa mümkün ise balastın boşalarak/balast durumunu ayarlayarak fribordun yükseltilmesinin,  

     (9) Gemiye çıkışa uygun hassas mevkileri de kapsayacak şekilde gözcüler görevlendirerek hassak gözcülük yapmalarının,  

     (10) Saldırı anında;  

     (a) Yüksek sürate çıkmalarının,  

     (b) Denizleri baştan alacak şekilde manevra yapmalarının,  

     (c) Kısa rota bacaklarıyla sık sık rota değiştirmelerinin,  

     (ç) Gemi düdüğü çalarak çevredeki gemilerin uyarılmasının ve saldırıyı gerçekleştirenlere saldırının farkında olunduğu ikazının verilmesinin,  

     (11) Gemiye çıkış için kullanılan merdiven ve kancaların en kısa sürede kesilerek denize atılmasının,  

     (12) Deniz haydutlarının gemiye çıkışının mümkün olduğunca geciktirilmesinin, yardım gelebilecek unsurlar için zaman kazanılmasının ve hiçbir zaman mücadeleden vazgeçilmemesini,  

     (13)Silahla ateş edilmesi ihtimali/durumuna karşı lumbuz/camlardan personelin uzak durarak korunaklı bölgelerde bulundurulmasının,  

     (14) Mümkünse saldırı, taciz vb. faaliyetlerin kamera ve fotoğraf ile kayıt altına almalarının,  

     (15) Deniz haydutlarının deneyebileceği/geliştirebildikleri yeni taktiklere karşı dikkatli olmalarının,  

     b. Tehdit unsurlar, deniz haydutlarının taktikleri ve alınması gereken tedbirler konusunda durumsal farkındalığı sağlamaları ve yeni gelişen duruma göre koruyucu güvenlik planlarını güncellemeleri, göz yaşartıcı gaz, elektro şok cihazı vb. malzemeleri koruyucu güvenlik planlarına dahil ederek temin etmelerinin,  

     c. Bölgedeki askerî gemiler ve refakat planları hakkında bilgi edinmeleri ve bölgeye ait hava tahmin raporlarını güncel takip etmelerinin,  

     ç. Deniz haydutlarının faaliyetlerini örtmek ve ticari trafiği takip etmek için balıkça teknelerinden istifade edebileceği dikkate alınarak her türlü temasa karşı müteyakkız bulunmalarının,  

     d. Transit koridorundan geçişlerinde, mümkün ise Kanal 16 ve Kanal 72'yi aynı anda dinlemeleri ve saldırı anında Kanal 16'ya yapılması muhtemel karıştırmaya karşılık, Kanal 72'den de bölgede görev icra eden askerî gemilere/diğer ticaret gemilerine yardım çağrısı yapmalarının,  

     uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 

 

     1- 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 101’inci paragraf  

     2- Combined Maritime Forces Operations Briefing for Regional Maritime Security Conference (10-11 FEB 09)  

     3- Combined Maritime Forces Operations Briefing for Regional Maritime Security Conference (10-11 FEB 09)  

     4- CTF 151 061326Z MAR 09 TSG'li Mesajı.  

     5- http://www.nga.mil/portal/sita'maritime/index.jsp?epi-content=RAW&be  

     6- UMKTO Tlf.Nu:971 50 552 3215, UMKTO e-mail:UMKTO@eim.ae   

     7- Maritime Security Center (MSC) Tlf.Nu:+44(0) 1923 958 545 MSC e-mail:opscentre@mschoa.org