T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi       a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15/04/2011 tarihli ve 3700-111-  11/Hrk.Eğt.D.

                Hrk.Ş./57196 sayılı yazısı.

            b) 04/04/2011 tarihli ve 10180 sayılı yazımız.

 

İlgi (a) yazı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde; NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında silah ambargosu harekatı icra edildiği, sözkonusu harekata Türk Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda 4 fırkateyn, 1 denizaltı ve 1 akaryakıt gemisi ile iştirak edilmekte olduğu bildirilmektedir.

İlgi yazıda devamla; Ambargo harekatına yönelik olarak yayımlanan ve ilgi (b) yazımız ile de bildirilen “İkaz Mesajı (Hydrolant)”nda  yer alan “Alfa Rapor” gönderilmesi talep edilen “Deniz Gözetleme Sahası” sınırlarının aşağıdaki şekilde değiştirildiği bildirilmektedir. 

 

a.   Kuzey sınırı     : 34° 00' K enlemi

b.   Batı sınırı         : 34° 00' K 012° 00' D

c.   Doğu sınırı      : 34° 00' K 022° 00' D ve 33° 00' K 025° 00' D

ç.   Güney sınırı    : Libya kara suları (dahil değildir)

 

Konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri, kaptanların ve acentelerinin de bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.