T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 26/03/2011 tarihli ve 3700-127-11/ Hrk.Eğt.D.

         Hrk.Ş./45536 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK)’nin, 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde; NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında silah ambargosu harekatı icra edildiği ve söz konusu harekata Türk Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda 4 fırkateyn ve 1 denizaltı ile iştirak edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Ambargo harekatına yönelik olarak yayımlanan “İkaz Mesajı (Hydrolant)”nda  yer alan hususlar bilgi edinilmesi maksadıyla Ek’te gönderilmektedir.

Konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri ve kaptanların bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ek:
HYDROLANT