T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : a) 10/02/2011 tarihli ve 4766 sayılı yazımız,

         b) Dışişleri Bakanlığı’nın 14/03/2011 tarihli ve B.06.0.DHGY.0.0-460.00-2011/6842747 sayılı

             yazısı.

 

            Bilindiği üzere, Mısır ve Tunus’ta yaşanan siyasi çalkalanmalar ve özellikle geniş kitleli halk eylemleri sonucu, bu ülke limanlarında güvenlik tehditlerinin yaşanabileceği endişesi ile Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşüne istinaden; ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticari gemilerimizden Mısır ve Tunus limanlarına uğrayanlar için ilgi (a) yazımız ile Güvenlik Seviyesi 2(iki) ilan edilmiştir.

            Son olarak, Mısır ve Tunus limanlarında; güvenlik tehditlerinin ve günlük yaşamın istikrarı ile emniyeti yönünden gelişmeler tekrar değerlendirilmiş olup Dışişleri Bakanlığımızın ili (b) yazısında yer alan uygun görüşüyle de anılan limanlara gidecek Türk Bayraklı gemilerimiz için Güvenlik Seviyesi (2) uygulaması iptal edilmiştir.          

Bu itibarla, ISPS kod kapsamındaki Türk bayraklı ticari gemilerimizden Mısır ve Tunus limanlarına uğrayanlar Güvenlik Seviyesi 1 (bir) uygulayacak olup ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyurular http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmaktadır.

Söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.