T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi: 07/01/2011 tarihli ve 740 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere, deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin Aden Körfezi ve mücavir bölgelerden geçişlerine yönelik destek faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından devam edilmektedir.

Müsteşarlığımız tarafından “www.denizcilik.gov.tr” internet sitesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin geçişlerinin bölgedeki firkateyn ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi tarafından takip edilmeleri, gerektiğinde destek/yardım taleplerinin Çokuluslu Görev Kuvvetleri ile koordine edilebilmesi maksadıyla “Geçiş Bildirimi Yapılacak Bölge”nin sınırlarının Kızıldeniz’de 200 00’ K enlemi ile Hint Okyanusu’nda 100 00’ G enlemi ve 780 00’ D boylamını kapsayacak şekilde değiştirildiği ilgi yazımız ile ilgili kurum kuruluşlara, Müsteşarlığımız internet sayfasında ise Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi, duyurular kısmında (50) sayılı duyuru ile umuma yayımlanmıştır.

Ancak, “Geçiş Bildirimi Yapılacak Bölge”nin doğu sınırının 600 den 780 ye genişletilmesinden dolayı Basra ve Umman Körfezlerinden çıkış yapan gemiler için söz konusu bölgeye giriş için bildirim koordinatlarının tekrar belirtilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, Denizcilik Müsteşarlığı internet sayfasında “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”nde yer alan “Gemi Geçiş Bildirimi” formu doldurulması gereken, gemi geçiş koordinatları aşağıda yer almaktadır:

“Kızıldeniz ile Basra ve Umman Körfezleri’nden çıkış yapan gemiler için

 200 00’  Kuzey enlemi

veya

100 00’  Güney enlemi ile 780 00’ Doğu boylamı arasında kalan Hint Okyanusu suları”.

Anılan bölgeden geçiş yapacak Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin emniyetinin sağlanması açısından; “Gemi Geçiş Bildirim” formunun eksiksiz ve zamanında doldurulması ile Müsteşarlığımız internet sitesi “Deniz Haydutluğu Bilgi Sisteminde” yayımlanan irtibat bilgilerinin kullanılması için gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların ve denizcilik şirketlerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.