T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      :  a) 20/03/2007 tarihli ve 26468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uluslararası  Gemi ve

                    Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği,

               b) 21/02/2011 tarihli ve 5704 sayılı yazımız.

 

 Bilindiği üzere, son günlerde Libya’da yaşanan siyasi çalkalanmalar ve özellikle geniş kitleli halk eylemleri ile can kayıplarının yaşandığı, bu ülke limanlarında güvenlik tehditlerinin yaşanabileceği endişesi bulunduğu dikkate alınarak, Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Libya limanlarına uğrayanların Güvenlik Seviyesi 2(iki)’yi uygulayacakları ilgi (b) yazımız ile duyurulmuştur.

            Son olarak, Libya’da yaşanan kargaşanın bir iç ayaklanma durumuna gelmesi ve hız kazanan şiddet olayları ve yaşanan can kayıpları nedeniyle Libya’da yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği nedeniyle tahliyesini gerekli kılmıştır.

            Libya’da yaşayan vatandaşlarımızın tahliye çalışmaları sürmekle birlikte ülkede yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle yine Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi 3(üç) ilan edilmiştir.

ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyurular http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmaktadır.

Söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.