T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      :  a) 20/03/2007 tarihli ve 26468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gemi ve

                   Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği,

               b) 05/09/2007 tarihli ve 29328 sayılı yazımız,

               c) 10/02/2011 tarihli ve 4766 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere, ilgi (b) yazı ile Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu(ISPS) kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Yemen Sahilleri Açığı, Kızıldeniz Babülmendep Boğazı, Aden Körfezi, Somali kıyıları ve açığında seyir yapan gemilerin güvenlik seviyeleri 2(iki)’ye çıkarılmıştı.

 

Bununla birlikte, artan Deniz Haydutluğu Faaliyetleri ve karasuları ile limanlarında yaşanan yasadışı olaylar sebebiyle; ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden anılan ülkelerin açıklarında seyir yapanlar ile bu ülke limanlarına uğrayanların güvenlik seviyesi 2(iki)’yi uygulayacakları, bahse konu gemilerin uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1(bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu(Declaration of Security-DoS) yapmaları gerektiği Müsteşarlığımızca duyurulmuş olup web sayfamızda yayımlanmıştır.

 

Son olarak, yaşanan siyasi çalkalanmalar ve özellikle geniş kitleli halk eylemleri sonucu, Mısır ve Tunus limanlarında güvenlik tehditlerinin yaşanabileceği endişesi ile ilgi (c) yazımız ile ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Mısır ve Tunus limanlarına uğrayanların Güvenlik Seviyesi 2(iki)’yi uygulayacakları bildirilmiştir.

              

 Bu sefer, son günlerde Libya’da yaşanan siyasi çalkalanmalar ve özellikle geniş kitleli halk eylemleri ile can kayıplarının yaşandığı, bu ülke limanlarında güvenlik tehditlerinin yaşanabileceği endişesi bulunduğu dikkate alınarak, Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Libya limanlarına uğrayanlar Güvenlik Seviyesi 2(iki)’yi uygulayacak olup bahse konu gemilerin;

 

§  Uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1(bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu(Declaration of Security-DoS) yapmaları,

§  Geminin rıhtım ve deniz tarafının sürekli olarak gözlemlenmesi,

§  Güvenlikle ilgili her türlü eylemin ilgili jurnallere kaydedilmesi,

§  Herhangi bir güvenlik olayı meydana geldiğinde ilgili Liman Başkanlığı/Kaptanlığı ile irtibata geçilmesi,

gerekmektedir.

 

ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyurular http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmaktadır.

 

            Söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.