T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      :  a) 20/03/2007 tarihli ve 26468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gemi ve

                   Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği,

               b) 05/09/2007 tarihli ve 29328 sayılı yazımız,

               c) Dışişleri Bakanlığı’nın 07/02/2011 tarihli ve B.06.0.DHGY.0.0-460.00-2011/287509

                   sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere, ilgi (b) yazı ile Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu(ISPS) kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Yemen Sahilleri Açığı, Kızıldeniz Babülmendep Boğazı, Aden Körfezi, Somali kıyıları ve açığında seyir yapan gemilerin güvenlik seviyeleri 2(iki)’ye çıkarılmıştı.

 

Bununla birlikte, artan Deniz Haydutluğu Faaliyetleri ve karasuları ile limanlarında yaşanan yasadışı olaylar sebebiyle; ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden anılan ülkelerin açıklarında seyir yapanlar ile bu ülke limanlarına uğrayanların güvenlik seviyesi 2(iki)’yi uygulayacakları, bahse konu gemilerin uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1(bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu(Declaration of Security-DoS) yapmaları gerektiği Müsteşarlığımızca duyurulmuş olup web sayfamızda yayımlanmıştır.

              

 Diğer taraftan, son günlerde Mısır ile Tunus’ta yaşanan siyasi çalkalanmalar ve özellikle geniş kitleli halk eylemleri sonucu, bu ülke limanlarında güvenlik tehditlerinin yaşanabileceği endişesi bulunmakta olup Dışişleri Bakanlığımızın ilgi (c) yazısında yer alan uygun görüşüyle de ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Mısır ve Tunus limanlarına uğrayanlar Güvenlik Seviyesi 2(iki)’yi uygulayacak olup bahse konu gemilerin;

 

§  Uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1(bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu(Declaration of Security-DoS) yapmaları,

§  Geminin rıhtım ve deniz tarafının sürekli olarak gözlemlenmesi,

§  Güvenlikle ilgili her türlü eylemin ilgili jurnallere kaydedilmesi,

§  Herhangi bir güvenlik olayı meydana geldiğinde ilgili Liman Başkanlığı/Kaptanlığı ile irtibata geçilmesi,

gerekmektedir.

 

 

ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyurular http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmaktadır.

 

Söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.