T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Deniz Haydutluğu Faaliyetleri

İlgi: a) Dz.K.K.’lığının 04/01/2010 tarihli ve 3700-05-11/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(2121)sayılı yazısı,

b) 05/05/2010 tarihli ve 15083 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin Aden Körfezi ve mücavir bölgelerden geçişlerine yönelik destek faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından devam edilmektedir.

Müsteşarlığımız tarafından “www.denizcilik.gov.tr” internet sitesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri, deniz haydutluğu tehdidinin yüksek olduğu Kızıldeniz’de 130 00’ K enlemi ile Hint Okyanusu’nda 100 00’ G enlemi ve 600 00’ D boylamı arasında kalan bölgede yaptıkları seyirleri ilgili makamlara “Geçiş Bildirim Formu”nu kullanarak bildirmekte olup bu düzenleme son olarak ilgi (b) yazımız ile ilgili kurum/kuruluşlara, Müsteşarlığımız internet sayfasında ise Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi, duyurular kısmında (31) sayılı duyuru ile umuma yayımlanmıştır.

Ancak, ilgi (a) yazı ile özellikle son dönemde, Kızıldeniz ve Somali Havzası kuzey/doğusu ile Hint Okyanusu’nda, deniz haydutları tarafından ana gemiler (daha önce kaçırılan ticaret gemileri ve DHOW tipi tekneler) kullanılarak sahilden uzak mesafelerde yapılan saldırılarda artış olduğu ve deniz haydutluğu faaliyetlerinin Aden Körfezi ve Somali doğusu ile sınırlı olmayarak geniş bir coğrafyaya yayıldığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede;

  1. Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin geçişlerinin bölgedeki firkateyn ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi tarafından takip edilmeleri, gerektiğinde destek/yardım taleplerinin Çokuluslu Görev Kuvvetleri ile koordine edilebilmesi maksadıyla “Geçiş Bildirimi Yapılacak Bölge”nin sınırlarının Kızıldeniz’de 200 00’ K enlemi ile Hint Okyanusu’nda 100 00’ G enlemi ve 780 00’ D boylamını kapsayacak şekilde değiştirilmesine,

  2. Bu bölgede seyir yapacak Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin bölgedeki firkateyn ile “www.geciskoordinasyon.dzkk.tsk.tr” elektronik yazışma adresi/tahsisli HF frekanstan (8758KHZ) sürekli irtibatta kalmalarına,

ticaret gemilerinin emniyetlerinin sağlanması maksadıyla ihtiyaç olduğu ilgi (a) yazı ile bildirilmiştir.

Bu itibarla, Denizcilik Müsteşarlığı web sayfasında “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”nde yer alan “Gemi Geçiş Bildirimi” formu doldurulması gereken, gemi geçiş koordinatları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Kızıldeniz’de 200 00’ Kuzey enlemi

veya

100 00’ Güney enlemi ile 780 00’ Doğu boylamı arasında kalan Hint Okyanusu suları”

Anılan bölgeden geçiş yapacak Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin emniyetinin sağlanması açısından; “Gemi Geçiş Bildirim” formunun eksiksiz ve zamanında doldurulması ile 2. maddede bildirilen irtibat bilgilerinin kullanılması için gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların ve denizcilik şirketlerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.