T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Deniz Haydutluğu Faaliyetleri

İlgi : Dz.K.K.’nın 02/01/2011 tarihli ve 3700-384-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(10) sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde, deniz haydutluğu faaliyetlerine ilişkin olarak uyarılar ve tavsiyelerin zamana bağlı kalmaksızın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemilerine bildirilmek üzere Müsteşarlığımıza gönderildiği, deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgili güncel bilgiler, uyarılar, tehdit ihbarları ve tavsiye edilen hususların www.shipping.nato.int internet sitesinde de yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlar hakkında gemi sahipleri, donatanları ve/veya işleticilerin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.