T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 03/11/2010 tarihli ve B.06.0.DHGY.0.0-460.00-2010/544883 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Seul Büyükelçiliğimiz tarafından Kore Cumhuriyeti Kara, Ulaştırma ve Denizcilik İşleri Bakanlığı’ndan alınan yazıyla, 11-12 Kasım 2010 tarihlerinde Seul’de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde 10.000’in üzerinde kişinin katılmasının beklendiği ifadesiyle söz konusu toplantı sırasında olası terörist saldırıları önlemek amacıyla bazı önlemler alındığı belirtilmiş olup bu çerçevede, tüm ticari limanlarda halihazırda “1” olan güvenlik seviyesinin 4-12 Kasım 2010 tarihleri arasında “2”ye çıkarılacağı kaydedilmekte, Kore Cumhuriyeti limanlarına söz konusu tarihlerde yanaşacak olan gemilerin ISPS Kod kapsamında gerekli düzenlemelere uymalarının beklendiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyurular http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmaktadır.

Bu itibarla, 4-12/11/2010 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti limanlarında ISPS Kod kapsamında Liman Tesisi Güvenlik Seviyesi (2) uygulanacağından bu limanlara uğrak yapacak Türk bayraklı gemilerimizin de anılan tarihler arasında Gemi Güvenlik Seviyesi (2) ilan edilmiş olup gerekli güvenlik tedbirlerine uymaları ve söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.