T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dz.K.K.’nın 01/11/2010 tarihli ve 3700-265-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(150849) sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 25 Ekim 2010 tarihinde “SITEAM ANJA” isimli ticaret gemisine SALALLAH limanının 400 NM doğusunda yardım çağrısının yapıldığı, ticaret gemisince yardım çağrısının şüpheli bulunarak sürat arttırılması sonucunda deniz haydutlarına ait bir adet Skiff’in ticaret gemisine yaklaşma fırsatı bulamadığı, TCG GAZİANTEP (F-490) tarafından bildirilmiş olup VHF telsizden sahte yardım çağrısı yapılmasının deniz haydutlarınca ticaret gemilerine saldırı maksadıyla müteakip dönemlerde de kullanılabilecek bir aldatma taktiği olduğu değerlendirilmiştir.

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.