T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dz.K.K.’nın 20/10/2010 tarihli ve 3700-260-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(147414) sayılı yazısı.

İlgi yazıda deniz haydutluğu ile mücadele harekatında görev yapan firkateynlerimiz ile bölgeden geçiş yapan Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri arasında koordinasyonun, tesis edilen HF muhabere devresi üzerinden yapıldığı; bu çevrim üzerinden gemi mevki bilgilerinin alınmakta olduğu, konvoy tahsisi yapıldığı, tehdit değerlendirmesi ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verildiği ancak, coğrafyanın büyüklüğü ve olumsuz propagasyon şartları nedeniyle zaman zaman HF çevrim üzerinden ticaret gemileri ile irtibat sağlanmasında güçlük/kesintilerle karşılaşılmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu zafiyetin giderilmesi maksadıyla; bölgede bulunan firkateynimiz ve Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri arasında koordinasyon kurulması maksadıyla, “geciskoordinasyon@dzkk.tsk.tr” e-posta adresi tesis edilmiş olup HF çevrimden irtibat kurulamadığı durumlarda, Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri ile firkateynlerimiz arasında muhaberenin tahsis edilen e-posta adresinden idame edilebileceği bildirilmiştir.

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.