T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dz.K.K.’nın 30/09/2010 tarihli ve 3700-245-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(136972) sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Eylül ayından itibaren Muson yağmurlarının etkisini kaybetmesi ile hava ve deniz şartlarının deniz haydutluğu için uygun duruma gelmesi ile birlikte deniz haydutluğu faaliyetlerinin Uluslararası Güvenlik Koridoru (IRTC) ve Somali Havzası’nın tamamını kapsayacak şekilde çok geniş bir alanda meydana gelebileceği, bu kapsamda 27/09/2010 tarihinde GEO BARENTS isimli ticaret gemisine Tanzanya açıkları 300 NM’de, 28 Eylül 2010 tarihinde M/V MISSISIPI STAR isimli ticaret gemisine Dar Es Salaam’ın 40 NM doğusunda deniz haydutları tarafından saldırı gerçekleştirildiği, 29 Eylül 2010 tarihinde Panama bandıralı M/V ASPHALT VENTURE isimli ticaret gemisi Mombasa/Kenya’dan Durban/Güney Afrika’ya intikali esnasında Dar Es Salaam’ın 100 NM doğusunda deniz haydutlarınca kaçırıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, çok geniş bir deniz sahasına yayılmış bulunan deniz haydutluğu faaliyetlerinin engellenmesi, bölgedeki savaş gemileri tarafından icra edilen faaliyetlerin yanı sıra, ticaret gemileri tarafından koruyucu tedbirlerin sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmayarak mücavir bölgelerde de uygulanması ile mümkün olabilecektir.

Bu itibarla, bahse konu tedbirlerin titizlikle alınması ve Tanzanya açıklarında da tespit edilen deniz haydutluğu faaliyetleri konusunda Türk Bayraklı/Türkiye Bağlantılı ticaret gemilerinin ve operatör firma/şirketlerin uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.