T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dz.K.K.’nın 18/09/2010 tarihli ve 3700-268-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(130279) sayılı yazısı.


İlgi yazıda, deniz haydutlarınca kaçırılan ve Garacaad önlerinde tutulan “FV TAI YUAN 227” isimli Dhow tipi teknenin bulunduğu mevkiden yaklaşık 4 gün önce ayrıldığının tespit edildiği ve anılan geminin 18 Eylül 2010 itibarıyla Garacaad/Somali’nin 500-600 deniz mili doğusuna intikal etmiş olabileceğinin Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) Komutanlığı tarafından bildirildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, aynı yazıda 6 Mayıs 2010 tarihinde kaçırıldığı bilinen “FV TAI YUAN 227” gemisinin bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine yönelik yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

Ayrıca, TCG GÖKÇEADA tarafından icra edilen keşif-karakol görevi sonucu Garacaad/Somali sahillerinde bilinen balıkçılık faaliyetlerinden farklı olarak önemli sayıda skiff tipi tekne ve dikkat çekici hareketlilik tespit edildiği, bahse konu bu hareketliliğin deniz haydutlarının denize açılma öncesi yürüttüğü hazırlık faaliyetleri olabileceği kıymetlendirilmiştir.

Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.