T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Somali Açıkları Aden Körfezi'nde Korsanlık Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

İlgi :a) 03/12/2009 tarihli ve B.02.01.DNM/0.06.163.01-40150 sayılı yazımız.

İlgi :b) 29/01/2009 tarihli ve B.02.01.DNM/0.06.163.01-3251 sayılı yazımız.

İlgi :c) Dz. K.K.'nın 17/03/2009 tarihli ve 3700-9992-09/Hrk.Ş.(37719) sayılı yazısı.

İlgi :d) Dz. K.K.'nın 25/03/2009 tarihli ve 3700-11217-09Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(41706) sayılı yazısı.

     Son zamanlarda Aden Körfezi ve Somali kıyılarında seyir yapan ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerindeki artış, 7 bölgede seyir yapan ticaret gemilerimizin acil durumlarda arayabileceği telefon numaralan, Aden Körfezi'nde bulunacak gemilerden talep edilen hususlar ile gemi kaptanları, acenteleri ve sahipleri tarafından bilinmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler ilgi (a) ve (b) yazılarımız ile tarafınıza iletilmişti.  

     İlgi (c) yazıda; Aden Körfezinin büyüklüğü, Somali'nin doğusundaki açık deniz alanı ve ticari trafiğin yoğunluğu nedeniyle halen icra edilmekte olan askeri faaliyetlerle tüm gemilerin emniyetinin garanti edilemediği, bu nedenle bölgede seyreden gemilerin özellikleri dikkate alınarak "Korumaya Muhtaç Gemi Listesi" (Vulnerable Ship List) oluşturulduğu ve askeri faaliyetlerin anılan ,listede yer alan gemilerin civarında yoğunlaştınldığı belirtilmektedir.  

     Yazıda devamla, bazı Türk ticaret gemilerinin, gerekli bildirimlerde bulunmaması nedeniyle anılan listeye dâhil olmadıkları ve bir plan dâhilinde sağlanan askeri faaliyetlerden etkinlikle yararlanamadıklarının tespit edildiği, Türk ticaret gemilerinin icra edilen askeri faaliyetlerden azami oranda faydalanabilmesi maksadıyla;  

     - Ek'te yer alan form ile İngiltere'nin Deniz Ticaret Organizasyonu'na (United Kingdom Maritime Trade Organization-UKMTO) (Tel: +971-50-552-3215 veya +971-50-552-6007) no'lu telefonlara bilgi vermeleri  

     - Gemi sahipleri ve acentelerinin "mschoa.org" web sayfasına kayıt yaptırmasının (website registration) ve gemi geçiş bilgilerini bahsekonu web sayfasına girmeleri (register vessel movement),  

     - Her iki bildirimin Aden Körfezi'ne girmeden asgari 96 saat öncesinden yapılması,  

     gerektiği belirtilmektedir.  

     İlgi (d) yazıda, geçiş bilgilerini UKMTO'ya bildirmeyen ve "mschoa.org" web sayfasına girmeyen, ayrıca 1 Şubat 2009 tarihinde değişen güvenlik koridoru hakkında bilgi sahibi olmadığı tespit edilen Türk Bayraklı bir geminin, bölgede görevli askeri gemimizin uyanları ile yaklaşık 5 saat sonra güvenlik koridoruna girebildiği ve olası bir saldından tesadüfen kurtulduğu belirtilmektedir.  

     Bu kapsamda, bölgede seyredecek olan gemilerin güvenliğinin mümkün olduğunca sağlanabilmesi ve arzu edilmeyen durumlarla karşılaşılmaması amacıyla; gemi donatanları/işleticileri, acenteleri ve kaptanlarının ivedilikle bilgilendirilmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.  

     EKLER:

     1- Geçiş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

     GECİS BİLDİRİM FORMU

     1.Vessel Name and Type

     2.Number of Crew and Passengers (Nationalities)

     3.Type and Nature of Cargo

     4.Flag State

     5.Name and Nationality of Master

     6.Company Name and Nationality of Owner

     7.Port of Origin and Next Port of Call

     8.Estimated Time of Arrival (ETA) to UKMTO Transit Corridor Contact

     9.Information (E-mail, Phone Number.etc)