T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dz.K.K.’nın 17/09/2010 tarihli ve 3700-234-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(129941) sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Somali açıkları ve mücavir bölgelerde karakol görevi icra eden İspanyol Deniz Kuvvetlerine ait SPS GALICIA tarafından “M/V SAMHO DREAM” isimli ticaret gemisinin deniz haydutlarınca demirletildiği mevkiden ayrıldığı, söz konusu geminin Hobyo/Somali’nin 80 deniz mili doğusunda 116 rotasına 8 kts. sürat ile intikal ederken tespit edildiği 14/09/2010 tarihinde bildirildiği belirtilmektedir.

04/04/2010 tarihinde kaçırıldığı bilinen söz konusu geminin, bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine yönelik yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Halen deniz haydutlarının elinde bulunan gemilere ait bilgiler EK’te gönderilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar hakkında gemi sahipleri, donatanları ve/veya işleticilerin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ek: Deniz Haydutlarınca Tutulan Gemilere Ait Bilgiler (1 sf)