T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

 İlgi : Dz.K.K.’nın 21/07/2010 tarihli ve 3700-193-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş. sayılı yazısı.

İlgi yazıyla, Birleşik Deniz Kuvvetleri (Combined Maritime Forces) Komutanlığı tarafından yayımlanan “Seyir Duyurusu” (July 2010 Special Maritime Advisory(MARAD)) ile Deniz Haydutluğuna karşı icra edilecek faaliyetler ve koordinasyon hususlarında daha önce yayımlanan duyuruların güncellendiği bildirilmekte olup söz konusu Seyir Duyurusu’nda;

  1. Deniz Haydutluğu tehdit durumu ve değerlendirmesi,

  2. Uluslararası Tavsiye Edilen Güvenlik Koridoru (IRTC)’nda uygulanacak usuller,

  3. Firma ve gemilerin seyir öncesi icra etmeleri gereken faaliyetlere ilişkin tavsiyeler,

  4. Tehlikeli bölgelere yaklaşan gemilerin uygulayacağı usullere yönelik tavsiyeler,

  5. Koruyucu tedbirler,

  6. Saldırı anında yapılacaklar,

  7. İrtibat noktaları,

hakkında bilgiler mevcuttur. Söz konusu duyuru Müsteşarlığımız internet sayfasında “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”nde yer alan Duyurular (Duyuru 36) bölümünde yayımlanmıştır.

Bu itibarla, söz konusu duyuru hakkında, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 Ek:Seyir Duyurusu (MARAD)