T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dz.K.K.’nın 11/07/2010 tarihli ve 3700-179-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş. (98006) sayılı yazısı.

              İlgi yazıyla, Deniz Güvenliği Merkezi / Afrika Boynuzu (Maritime Security Centre, Horn of Africa) web sitesinde ( http://www.mschoa.org/bmp3/Pages/BestManagementPractises.aspx ) Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali Havzasından geçiş yapacak ticari gemilerin deniz haydutluğuna karşı almaları gereken “Koruyucu Tedbirler (BMP3-Best Management Practise 3)” güncellenerek Haziran 2010 ayında yayınlandığı bildirilmektedir.

         Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.