T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dz.K.K.’nın 10/06/2010 tarihli ve 3700-151-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(82722) sayılı yazısı.

İlgi yazıyla;

  1. Ticari gemilere yönelik saldırı ve kaçırma girişimlerinin özellikle son dönemde Aden Körfezi ve Somali kıyıları ile sınırlı kalmayarak Kızıl Deniz güneyi, Hint Okyanusu ve Seyşel Adaları’ndan Madagaskar’a kadar olan çok geniş bir bölgede meydana geldiğinin tespit edildiği,

  2. Bu kapsamda, 7 Haziran 2010 tarihinde Marşal Adaları bayraklı “BUM YOUNG” gemisine Bab El Mandeb Boğazı kuzeyi 55 NM mesafede 13023’K – 042046’D mevkisinde müstakil olarak seyrederken iki skif tipi süratli tekne tarafından ateş açılarak saldırı düzenlenmiştir. Bahse konu kaçırma girişiminin gemi tarafından uygulanan manevralar ve koruyucu tedbirler sayesinde önlendiği,

  3. Bu çerçevede, çok geniş bir deniz sahasına yayılmış bulunan deniz haydutluğu faaliyetlerinin engellenmesi, bölgedeki savaş gemileri tarafından icra edilen faaliyetlerin yanı sıra ticaret gemileri tarafından koruyucu tedbirlerin sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmayarak titizlikle uygulanması ile mümkün olacağı,

  4. Ayrıca, deniz haydutluğu tehdidi ve faaliyetleri de göz önüne alınarak, deniz haydutluğu tehdidine karşı gerekli tedbirleri alamayan düşük süratli ve alçak friborda sahip ticaret gemilerinin bölgeden geçişlerinin gemi acente ve donatanları tarafından tekrar değerlendirilmesinin gerekli olduğu,

bildirilmektedir.

Bu itibarla, belirtilen konularda anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.