T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi : Dz.K.K.’nın 21/05/2010 tarihli ve 3700-135-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(72026) sayılı yazısı.

İlgi yazıyla Somali açıkları ve mücavir bölgelerde karakol görevi icra eden USS MACFAUL muhribi tarafından “ICEBERG-1” isimli ticaret gemisinin 20 Mayıs 2010 tarihinde 140 05’ K – 0540 28’ D mevkisinde borda ile kıç aynalıkta bulunan gemi isimleri silinmiş şekilde seyir yaparken tespit edildiği ve yapılan telsiz çağrılarına kendisinin “ICEBERG-1” olmadığı şeklinde cevap verdiği, Görev Kuvveti 151 (CTF-151) karargahı tarafından 21/05/2010 tarihinde bildirildiğinden bahisle; deniz haydutlarınca yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla, 29/03/2010 tarihinde kaçırıldığı bilinen “ICEBERG-1” gemisi gibi daha önce kaçırılan ticaret gemilerinin gemi isimleri silinmiş şekilde bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine aldatma yaparak yaklaşmak amacıyla kullanılabileceği bildirilmiştir.


Bu itibarla, hali hazırda deniz haydutları tarafından el konulan gemilere ait bilgiler Ek’te yer almakta olup anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

EK-1


DENİZ HAYDUTLARINCA TUTULAN GEMİLERE AİT BİLGİLER

S. No

Gemi Adı

Tutulduğu Bölge

Son Mevkisi

Bayrağı

Kaçırılma Tarihi

1

SAMHO DREAM

Hobyo

0519K-04836D

Marşal ad.

04 Nisan 2010

2

ICEBERG-1

Seyirde

1405K-05428D

Panama

29 Mart 2010

3

ASIAN GLORY

Garacaad

0701K-04927D

İngiltere

01 Ocak 2010

4

AL NISR AL SAUDI

Garacaad

0701K-04927D

S. Arabistan

01 Mayıs 2010

5

FRIGIA

Garacaad

0656K-04925D

Malta

23 Mayıs 2010

6

RIM

Garacaad

0645K-04916D

Kuzey Kore

03 Şubat 2010

7

UBT OCEAN

Harardere

0436K-04806D

Marşal Ad.

05 Mart 2010

8

SAKOBA

Harardere

0436K-04805D

Kenya

03 Mart 2010

9

JIH CHUN TSAI

Garacaad

0700k-04925D

Tayvan

30 Mart 2010

10

RAK AFRIKANA

Harardere

0436K-04806D

St. Vincent

11 Nisan 2010

11

VOC DAISY

Garacaad

0707K-04932D

Panama

21 Nisan 2010

12

FV PRANTALAY 11

Garacaad

0700K-04925D

Tayland

18 Nisan 2010

13

FV PRANTALAY 12

Garacaad

0700K-04925D

Tayland

18 Nisan 2010

14

FV PRANTALAY 14

Garacaad

0700K-04925D

Tayland

18 Nisan 2010

15

TAI YUAN 227

Seyirde

0045K-06828D

Tayvan

06 Mayıs 2010

16

MARIDA MARGUERITE

Garacaad

0708K-04934D

Marşal Ad.

08 Mayıs 2010

17

PANEGA

Garacaad

0700K-04925D

Bulgaristan

11 Mayıs 2010

18

ELENI P

Garacaad

0707K-04935D

Liberya

12 Mayıs

DENİZ HAYDUTLARINCA TUTULAN BÜYÜK BALIKÇI TEKNELERİNE (DHOW) AİT BİLGİLER

S. No

Gemi Adı

Tutulduğu Bölge

Son Mevkisi

Bayrağı

Kaçırılma Tarihi

1

BARARI

Seyirde

0159K-04936D

Hindistan

Bilinmiyor

2

AL-ASSA

Garacaad

0705K-04928D

Yemen

Nisan 2010

3

AL-DHAFIR

Sokotra

-

Yemen

06 Mayıs 2010

4

SHUVAL

Garacaad

0706K-04933D

Yemen

01 Mart 2010